Zakres tematyczny

Struktura projektu „Moje pierwsze pieniądze”

 

I.                  Skąd się wzięły pieniądze? (Lekcje 1 -5) 

 • Kształtowanie świadomości różnych form pieniądza
 • Rozumienie znaczenia pieniądza jako środka wymiany
 • Umiejętność dodawania na przykładzie pieniędzy
 • Poznanie genezy pieniądza
 • Rozumienie wymiany barterowej
 • Rozumienie roli, jaką w wymianie towarowej odgrywa pieniądz
 • Rozumienie współczesnych form pieniądza
 • Rozumienie funkcjonowania pieniądza towarowego

 

II.               Jak działają pieniądze? (Lekcje 6 – 10) 

 • Rozumienie znaczenia pieniędzy w życiu codziennym
 • Kształtowanie nawyku oszczędzania i świadomego gospodarowania posiadanymi środkami
 • Kształtowanie umiejętności planowania wydatków
 • Kształtowanie wiedzy na temat tego, skąd współczesny człowiek bierze pieniądze
 • Kształtowanie umiejętności arytmetycznych na podstawie pieniędzy
 • Znajomość zależności między zarobkami, a pracą  wykonywaną przez dorosłych
 • Rozumienie różnicy między potrzebą i zachcianką
 • Świadomość możliwych sposobów wykorzystania pieniędzy
 • Uświadomienie znaczenia wyborów konsumenckich  oraz emocji w odniesieniu do pieniędzy

 

III.           Pieniądze są ważne! (Lekcje 11 – 15) 

 • Wdrażanie do świadomego gospodarowania pieniędzmi
 • Uświadomienie działania mechanizmów reklamowych
 • Kształtowanie świadomości możliwych sposobów wykorzystania pieniądza
 • Kształtowanie świadomości konsekwencji wyborów związanych z finansowym funkcjonowaniem
 • Uświadomienie znaczenia wyborów konsumenckich w skali lokalnej i globalnej
 • Uświadomienie globalnych uwarunkowań praktyk konsumenckich
 • Popularyzacja idei sprawiedliwego handlu
 • Rozumienie problemów krajów ubogich