Zasady rekrutacji nauczycieli

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie na adres Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej  wypełnionej wstępnej karty zgłoszeniowej do projektu.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają nauczyciele – członkowie SKEF oraz klasy, w których znajdują się dzieci członków SKEF. Nauczycieli, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w VII edycji projektu poinformujemy  drogą mailową.

Jako organizator zapewniamy bezpłatne szkolenie dla nauczyciela-trenera, przygotowujące do prowadzenia zajęć oraz wynagrodzenie. Uczniowie otrzymają bezpłatne materiały – zeszyt ćwiczeń wraz z gadżetem. Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny. Istnieje możliwość objęcia projektem kilku klas z jednej szkoły.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.mojepierwszepieniadze.pl   a także na naszej stronie internetowej www.skef.pl w zakładce PROJEKTY.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o pobranie ze strony karty zgłoszenia do projektu i przesłanie na adres e-mail:  mnastrabasz@skef.pl.