Materiały do pobrania

 

Film instruktażowy

Na potrzeby rozwijania warsztatu metodycznego nauczycieli przygotowany został film instruktażowy. Pokazuje on sposób praktycznego wykorzystania pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam”. Film został zaprezentowany podczas warsztatów metodycznych on line w dniu 18 marca 2021 roku. Udostępniamy go nauczycielom prowadzącym, jako inspiracja do własnych działań. W kolejnych edycjach projektu będzie on stanowił ważne uzupełnienie pakietu dla nauczycieli zainteresowanych realizacją zajęć.

Film został zrealizowany ze środków w ramach realizowanego z NBP projektu w ramach projektu edukacji ekonomicznej. 

Prezentacje

1. Wprowadzenie do założeń Projektu

2. Cele i treści edukacji ekonomicznej

3. Zagospodarowanie przestrzeni w klasie i współpraca z rodzicami

4. Metody edukacji ekonomicznej

5. Zapoznanie z pakietem edukacyjnym

6. Poradnik dla nauczyciela. Jak korzystać ze scenariuszy zajęć

7. Ewaluacja

8. Treści ekonomiczne

9. Warsztaty matematyczne dr hab. A. Kalinowska-Iżykowska

10. Praca z pakietem prof M. Żytko