Bieszczadzka SKOK

 

Odwiedź stronę      bieszczadzka-skok

 

27.02.1996 r. odbywa się zebranie grupy inicjatywnej, która zakłada Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w „AUTOSAN S.A.” Po dokonaniu rejestracji w Sądzie Gospodarczym w Krośnie w dniu 22.05.1996 r. Kasa rozpoczyna działalność operacyjną od 01.07.1996 r. do której mogli należeć tylko pracownicy Autosanu. W związku z coraz poważniejszymi problemami finansowymi zakładu, coraz częstszymi zwolnieniami pracowników, kasa musiała zmienić strategię działania. Realizując program dywersyfikacji w 2000 roku zostaje ona przemianowana na Bieszczadzką Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do której mogą już należeć pracownicy, emeryci i renciści zakładów pracy, stowarzyszeń, związków zawodowych początkowo z terenu Podkarpacia później już z terenu całej RP. Obecnie Kasa prowadzi działalność w 26 miejscach.