SKOK „Bogdanka”

 

Odwiedź stronę      skok-bogdanka

 

SKOK Bogdanka to grupa ludzi złączona wspólną więzią poprzez miejsce pracy, zamieszkania oraz przynależność do tej samej społeczności, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. SKOK Bogdanka jest spółdzielnią działającą na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jest wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych. SKOK Bogdanka to organizacja ludzi a nie kapitału. Działamy dla dobra swoich członków, nie dla zysku.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Bogdanka działa w Polsce od wielu lat. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 79 krajach, skupiając 118 milionów ludzi.