SKOK Kozienice

 

Odwiedź stronę      skok-kozienice

 

Terminy zebrań grup członkowskich i przedstawicieli SKOK Kozienice

Spółdzielcze Kasy Oszędnościowo-Kredytowe to grupy ludzi złączone wspólną więzią poprzez przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. SKOK-i są spółdzielniami działającymi na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze. SKOK-i są wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych to organizacje ludzi a nie kapitału. Działają dla dobra swoich członków, nie dla zysku. Ważna jest rola społeczna, jaką pełnią SKOK-i obsługują także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów. SKOK-i w swojej działalności kierują się zasadą samopomocy. Depozyty jednych Członków służą innym Członkom, którzy w danym momencie potrzebują kredytu lub pożyczki. Wypracowany zysk nie jest dzielony pomiędzy członków (udziałowców), ale przeznaczany w całości na budowanie funduszy własnych. Dzięki temu oferta SKOK-ów może być konkurencyjna w stosunku do innych instytucji finansowych. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają w Polsce od osiemnastu lat, zrzeszają ponad dwa miliony osób, co w praktyce oznacza, że dla takiej właśnie liczby gospodarstw domowych SKOK-i są partnerami finansowymi. Sieć placówek SKOK jest największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w ponad 100 krajach, skupiając ponad 200 milionów ludzi.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice została założona w 1992r., jako jedna z pierwszych Kas w powojennej Polsce. Idee swoje zaczerpnęła z przedwojennych Kas Franciszka Stefczyka. Obecnie nasi Członkowie mogą korzystać z 9 oddziałów (Kozienice, Pionki, Garbatka, Zwoleń, Warka, Szydłowiec, Przysucha, Radom) zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Przejrzysta, uregulowana ustawowo działalność oraz oferta dla każdego sprawiły, że zaufało nam już prawie 11 tysięcy osób.