SKOK Mysłowice

 

Odwiedź stronęSKOK Mysłowice

Terminy spotkań:
– Zebrania Grup Członkowskich: 17 i 18.06.2015 r.
– Zebranie Przedstawicieli: 22.06.2015 r.

Celem naszego działania jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie swoim członkom źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

W praktyce, działania opieramy na doświadczeniu i wiedzy, jaką czerpiemy z tradycji przedwojennych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładanych jeszcze u schyłku XIX wieku przez księdza Piotra Wawrzyniaka i Franciszka Stefczyka. Źródłem współczesnych doświadczeń oraz czerpanych wzorów jest dla nas działalność związków kredytowych (credit unions) na Zachodzie.

Dzięki pomocy i stałej współpracy Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU – World Council of Credit Unions, Inc.), jak również Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości usługi, w pełni dostosowane do oczekiwań naszych obecnych jak i przyszłych klientów.

Przedmiotem działalności SKOK „Mysłowice” jest:

  1. Gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków.
  2. Przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych.
  3. Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  4. Pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz.62).
  5. Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska i współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi.

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Mysłowice” są przepisy Ustawy z dnia 5 LISTOPADA 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych , Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statutu SKOK „Mysłowice”.