SKOK „Skarbiec”

 

Odwiedź stronę     SKOK Skarbiec

 

Terminy spotkań:
– Zebrania Grup Członkowskich: 16.06.2015 r.
– Zebranie Przedstawicieli: 30.06.2015 r.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Skarbiec” powstała w Piekarach Śląskich przy Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” w 1994 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 26 tysięcy członków i dysponujemy siecią 26 placówek na terenach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jesteśmy firmą dynamicznie się rozwijającą i w najbliższym czasie planujemy otwierać kolejne oddziały, aby być jeszcze bliżej naszych klientów.

Posiadamy bardzo atrakcyjną i urozmaiconą ofertę produktową, w której znajdą Państwo m.in.:

 • lokaty
 • kredyty i pożyczki gotówkowe
 • kredyty i pożyczki hipoteczne
 • konta osobiste typu ROR
 • karty płatnicze
 • usługa internetowa
 • konta firmowe
 • linie kredytowe w koncie

Ponadto szczycimy się faktem, iż jesteśmy jednym z najtańszych SKOK w Polsce, gdyż opłaty członkowskie wynoszą u nas zaledwie 3 zł, podczas gdy u konkurencji sięgają nawet 90 zł.

Przedmiotem naszej działalność jest:

 • gromadzenie środków pieniężnych członków SKOK-u
 • udzielanie im pożyczek i kredytów
 • przeprowadzanie na zlecenie członków Kasy rozliczeń finansowych
 • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia
 • prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych
 • prowadzenie działalności społecznej i kulturalno – oświatowej na rzecz członków Kasy i ich środowiska, oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi

Celem statutowym naszej Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie swoim członkom źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.