SKOK „Świdnik”

 

Odwiedź stronę        skok-swidnik

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik” od stycznia 1995 roku zajmuje się udzielaniem kredytów i pożyczek swoim członkom, gromadzeniem ich środków pieniężnych na rachunkach, przeprowadzaniem na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych oraz pośredniczeniem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Prowadzi też działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowisk.

SKOK działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, prawa spółdzielczego oraz Statutu.

Członkowie SKOK „Świdnik” korzystają z sieci oddziałów funkcjonujących w systemie on-line, na terenie woj. lubelskiego. Umożliwia to obsługę każdego klienta w dowolnym oddziale SKOK.

SKOK „Świdnik” obsługuje aktualnie ponad 8 tysięcy członków (mieszkańców Świdnika, Lublina i okolic). Stworzyliśmy instytucję powszechnie dostępną i całkowicie odmienną od typowych instytucji finansowych. Wielu ludziom dopomogliśmy w realizacji ich zamierzeń finansowych, chodzi tu głównie o kredytowanie małych podmiotów gospodarczych prowadzonych rodzinnie i niejednokrotnie przez osoby grupowo zwalniane z państwowych zakładów pracy. Dla wielu jesteśmy ostatnią deską ratunku.

SKOK „Świdnik” stawia na nowoczesność. W 2009 roku udostępnił możliwość korzystania z nowoczesnych kart VISA oraz bankomatów SKOK24, który mieszczą się w oddziale w Świdniku i Lublinie. W 2010 roku planujemy uruchomić eSKOK – internetowe konta osobiste.