Jak pomagamy?

Zakres naszej pomocy wynika z zapisów Regulaminu Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Precyzują to par. 6 oraz par. 7 Regulaminu, z 8 czerwca 2020 roku.

  1. Usługi ODFIK są: ogólnodostępne, bezpłatne i poufne.
  2. Pierwszeństwo w korzystaniu z usług ODFIK przysługuje członkom Stowarzyszenia.
  3. Klient jest uprawniony do trzykrotnego skorzystania w jednej sprawie z usług ODFIK.

Usługi doradcze ODFIK świadczone są w zakresie:

  1. pomocy w określeniu finansowej i prawnej sytuacji klienta,
  2. przekazywania informacji o przysługujących klientowi prawach i uprawnieniach konsumenckich,
  3. wyjaśnienia procedur kredytowych,
  4. doradztwa w zakresie budżetu domowego,
  5. wyjaśnienia zagadnień związanych z nadmiernym zadłużeniem.

Pomoc zadłużonym przy składaniu do sądów gospodarczych wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Osobom zadłużonym, które chciałyby złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego, a nie wiedzą jak to zrobić, oferujemy pomoc. Nasi specjaliści w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF są do Państwa dyspozycji i udzielają wsparcia w zakresie obowiązywania ustawy. Pomagamy w przygotowaniu wniosku do sądu.