Problemy ze spłatą

Co zrobić, w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Couple Expecting Money From Piggybank

Co zrobić, w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Zaciągając kredyt, na kilka lub kilkanaście lat, trudno jest przewidzieć, co może się wydarzyć w trakcie trwania umowy kredytowej. Utrata pracy, wypadek, długotrwała choroba – to tylko nieliczne przykłady zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań, a konsekwencje zaprzestania spłaty są nieprzyjemne i dotkliwe. Dlatego należy podjąć natychmiastowe działania, które pozwolą nam ich uniknąć. Poniżej prezentujemy przykładowe działania, jakie należy podjąć, a także jakich unikać, w sytuacji pojawienia się problemów ze spłatą kredytu.

Nie chowaj głowy w piasek

Gdy pojawią się trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z kredytodawcą, a następnie wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu. Unikanie kontaktu, tylko pogorszy naszą, i tak już poważną, sytuację. Nasza bierna postawa może zostać zinterpretowana przez kredytodawcę, jako brak dobrej woli i chęci wypracowania porozumienia, co w konsekwencji skutkować może wypowiedzeniem umowy kredytowej i rozpoczęciem czynności windykacyjnych, a następnie dochodzeniem roszczenia na drodze sądowej i egzekucją komorniczą. Zrób wszystko, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.

Doprowadź do restrukturyzacji zadłużenia

Restrukturyzacja ma na celu zmianę warunków spłaty zobowiązania, ustalonych pierwotnie w umowie kredytu. Kredytobiorca, ubiegający się o restrukturyzację kredytu, powinien złożyć odpowiedni wniosek, ze wskazaniem okoliczności, które doprowadziły do zmiany jego sytuacji finansowej lub uniemożliwiają mu spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające fakty, na które powołano się we wniosku. Niektóre instytucje finansowe posiadają gotowe formularze wniosku o restrukturyzację.

Najczęściej restrukturyzacja zadłużenia przyjmuje jedną z poniższych form:

 • wydłużenie okresu kredytowania, które skutkuje zmniejszeniem wysokości raty kredytu,
 • czasowe zawieszenie spłaty rat kredytowych, w części kapitałowej lub w całości raty – rozwiązanie stosowane w przypadku przejściowych problemów finansowych,
 • konsolidacja zobowiązań, polegająca na spłacie wszystkich posiadanych zobowiązań, a w konsekwencji posiadanie tylko jednego kredytu – rozwiązanie stosowane w przypadku osób posiadających więcej niż jedno zobowiązanie kredytowe.

Poszukaj oszczędności

Dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową. Doskonałym narzędziem efektywnego zarządzania finansami jest miesięczne zestawienie przychodów i wydatków, czyli budżet domowy. Podczas jego analizy może okazać się, że niektóre kategorie wydatków możemy ograniczyć, a nadwyżki z powodzeniem przeznaczyć na spłatę raty kredytu.

Unikaj zaciągania drobnych pożyczek na spłatę istniejących długów

Częstym błędem, jaki popełniają kredytobiorcy, którzy nie posiadają wystarczających środków na spłatę bieżących rat kredytu, jest zaciąganie drobnych, krótkoterminowych pożyczek, z przeznaczeniem na pokrycie jednej lub kilku rat istniejącego zobowiązania. Na dłuższą metę takie działanie jest nieskuteczne, gdyż po wykorzystaniu środków z nowej pożyczki, pozostają nam dwa zobowiązania, a co za tym idzie również dwie raty do zapłaty w miesiącu. Pamiętajmy też, że często to właśnie te krótkie pożyczki są najwyżej oprocentowane, więc w efekcie najdroższe dla kredytobiorców.

Skorzystaj z upadłości konsumenckiej

Kredytobiorcy, którzy stali się niewypłacalni, mogą skorzystać tzw. upadłości konsumenckiej, czyli procedury mającej na celu oddłużenie. Rozwiązanie to, należy traktować, jako ostateczność, gdy inne sposoby nie przyniosą zamierzonego rezultatu.

Poradź się specjalisty

Jeśli nie potrafisz ocenić, jakie rozwiązanie będzie dla ciebie najbardziej korzystne lub nie wiesz, jak negocjować z kredytodawcą zmianę warunków spłaty zobowiązania, udaj się po pomoc do profesjonalnych doradców. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad finansowo – prawnych, oferowanych przez Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (dane teleadresowe w zakładce „Pogotowie dla zadłużonych”).

PAMIĘTAJ! Jeśli masz problem ze spłatą kredytu:

 1. Nie unikaj kontaktu z kredytodawcą i regularnie odbieraj korespondencję,
 2. Wykaż się inicjatywą i zaproponuj kredytodawcy sposób rozwiązania swojego problemu ze spłatą zadłużenia,
 3. Zrób wszystko, aby nie dopuścić do wypowiedzenia umowy kredytu,
 4. Nie składaj obietnic, których nie będziesz mógł dotrzymać,
 5. Podejmij próbę restrukturyzacji zadłużenia, ubiegaj się o:
 • wydłużenie okresu kredytowania,
 • czasowe zawieszenie spłaty lub
 • konsolidację zadłużenia,
 1. Poszukaj oszczędności w budżecie domowym, a nadwyżki przeznacz na spłatę rat,
 2. Nie zaciągaj nowych zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę już istniejących,
 3. Szukaj pomocy u specjalisty, który udzieli profesjonalnej porady,
 4. W ostateczności, skorzystaj z upadłości konsumenckiej.
Czy szybka pożyczka rozwiąże Twój problem ze spłatą istniejących zobowiązań?

pożyczka ekspresowa

Czy szybka pożyczka rozwiąże problem ze spłata istniejących zobowiązań?

Szybkie pożyczki udzielana są przez firmy pożyczkowe, które nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich działalność na rynku finansowy jest jedynie podobna do działalności banków. Często reklamują się jako „szybka pożyczka” czy „pożyczka bez BIK” i są kierowane do osób, które mają trudności z uzyskaniem kredytu w banku, ze względu na brak zdolności kredytowej lub swoje wcześniejsze problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań.

Firmy pożyczkowe kuszą konsumentów szybkością wypłaty pożyczki, bez zbędnych formalności i bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Potrzebną kwotę można uzyskać w kilkadziesiąt minut w dowolny sposób, za pośrednictwem telefonu czy Internetu, bezpośrednio w oddziale firmy lub przez pośrednika, a w przypadku niektórych firm umowa może być również zawarta w domu klienta. Pożyczkobiorca nie musi przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach, nikt nie będzie go pytał, czy posiada inne zobowiązania i nie sprawdzi jego historii w Biurze Informacji Kredytowej. Zazwyczaj wystarczy jedynie dowód osobisty, aby dopełnić formalności związanych z udzieleniem pożyczki.

Należy jednak pamiętać, że łatwość w dostępie do pieniędzy, minimum formalności i szybkość udzielania pożyczek nie wynika tylko z przychylnego podejścia do klienta. Jak każdy inny przedsiębiorca, również firma pożyczkowa nastawiona jest przede wszystkim na zysk. Dlatego za tymi wszystkimi udogodnieniami, często kryją się wysokie koszty. Nie dotyczy to tylko samego oprocentowania pożyczki, ale także różnego rodzaju opłat dodatkowych. Jakiego rodzaju będą to opłaty i w jakiej wysokości, zależy tylko od firmy pożyczkowej. Najczęściej można spotkać się z opłatą za rozpatrzenie wniosku czy za wydanie decyzji o przyznaniu pożyczki, opłatą za wizytę przedstawiciela firmy w domu klienta, prowizją lub ubezpieczeniem. Kiedy zsumujemy wszystkie te koszty, może się okazać, że z pozoru tania i szybka pożyczka w praktyce będzie bardzo droga.

Niektóre firmy pożyczkowe, celem zabezpieczenia spłaty, żądają podpisania weksla in blanco lub udzielają pożyczek pod zastaw nieruchomości. W skrajnych przypadkach, za niewielkie opóźnienie w spłacie, pożyczkobiorca może stracić mieszkanie lub będzie zmuszony do zwrotu wielokrotności kwoty udzielonej pożyczki. Powinniśmy być również wyczuleni na żądanie dokonania wpłaty tytułem opłaty przygotowawczej, przed wydaniem decyzji o udzieleniu pożyczki. Zdarza się bowiem, że firma pożyczkowa odmówi udzielenia pożyczki lub zażąda spełnienia przez klienta dodatkowych warunków, których nie jest w stanie spełnić, a w takich sytuacjach opłata przygotowawcza nie jest zwracana.

Zanim zdecydujesz się zaciągnąć szybką pożyczkę:

 1. sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej,
 2. oblicz całkowity koszt pożyczki – tyle będziesz musiał zwrócić pożyczkodawcy,
 3. dokładnie przeczytaj umowę i zwróć uwagę na wszystkie dodatkowe opłaty i zabezpieczenia, których wymaga firma pożyczkowa,
 4. jeżeli nie rozumiesz zapisów umowy, a pracownik firmy nie potrafi ich wyjaśnić lub udziela niejasnych informacji, lepiej zrezygnować z takiej pożyczki.

Osoby zadłużone, które nie posiadają wystarczających środków na spłatę bieżących rat, często sięgają po szybkie pożyczki. Nie jest to jednak rozwiązanie, które pozwoli pozbyć się problemów finansowych na stałe. Należy pamiętać, że nowa pożyczka to jednocześnie nowa rata, która jeszcze dotkliwiej obciąży nasz budżet. Zaciąganie kolejnych zobowiązań nieuchronnie prowadzi do pętli zadłużenia, z której ciężko się następnie wydostać.

Źródło:

 1. Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Warszawa 2012 (Publikacja wydana w ramach kampanii „Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu” realizowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
 2. http://www.zanim-podpiszesz.pl/
Wypowiedzenie umowy kredytowej

Wypowiedzenie umowy kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank/SKOK jest uregulowane w art. 75 ustawy prawo bankowe. Zgodnie z powyższym przepisem wypowiedzenie może nastąpić w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu lub w przypadku utraty zdolności kredytowej. Do najczęstszych przypadków wypowiedzenia umowy należą:

 1. nieuregulowanie rat w terminie;
 2. obniżenie zdolności kredytowej;
 3. wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu;
 4. wprowadzenie banku w błąd na etapie decyzji kredytowej;
 5. wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem.

Termin wypowiedzenia umowy wynosi minimum 30 dni. W przypadku zagrożenia upadłości kredytodawca może wypowiedzieć umowę po upływie terminu 7 dni. Ponadto strony umowy mogą przewidzieć dłuższy termin wypowiedzenia- termin 30 dni jest terminem minimalnym.

Konsekwencją wypowiedzenia umowy kredytu jest postawienie w stan wymagalności całego zobowiązania. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia od razu, a nie jak poprzednio comiesięcznych ratach.

Wypowiedzenie kredytu jest najczęściej związane z brakiem regularnych spłat kredytu. Wypowiedzenie umowy kredytu jest decyzją ostateczną, na jaką decyduje się kredytodawca. W przypadku nie spłacenia kredytu po dokonaniu wypowiedzenia, kredytodawca może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Bibliografia:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2015.128)