Ważne akty prawne

Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Prawo bankowe
Ustawa o kredycie konsumenckim
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Ustawa o cenach
Ustawa o usługach turystycznych
Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 30.01.2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową

Treść aktów prawnych dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp