Info dla beneficjentów i kontakt

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni przygotowało dla Państwa specjalny projekt „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Jego celem jest edukacja i wsparcie rodzin o niskich dochodach.

Biorąc udział w naszym projekcie będą Państwo mieli możliwość zaplanowania oraz sporządzenia budżetu domowego dla swojej rodziny oraz  wykorzystania go w codziennym życiu, nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym oraz planować i skutecznie zarządzać finansami osobistymi.

Zapoznają się Państwo również z usługami i produktami finansowymi dostępnymi w Kasie Stefczyka.

Każdy uczestnik przez okres trwania projektu będzie miał wsparcie
w osobie mentora – opiekuna rodziny oraz osobistego opiekuna Kasy Stefczyka, którzy będą służyć mu pomocą i radą.

Projekt trwa 9 miesięcy. Udział Państwa rodziny w projekcie został podzielony na III etapy:

I etap trwający 3 miesiące, to współpraca mentora z rodzinami. To właśnie w tym czasie będziecie Państwo pracować nad Waszym budżetem domowym planując wydatki i oszczędności. Mentor będzie pomagał Państwu w osiągnięciu wytyczonego celu jakim jest odkładanie pieniędzy na konkretny cel. Podczas wspólnej wizyty z mentorem w placówce Kasy Stefczyka, zapoznacie się z funkcjonowaniem tej instytucji, poznacie produkty i usługi finansowe oferowane przez Kasę oraz zaczniecie podejmować kolejne działania: między innymi założycie swoje konto oraz lokatę systematycznego oszczędzania. Zostaniecie również objęci opieką przydzielonego Wam opiekuna finansowego SKOK.

II etap trwający 6 miesięcy, to okres, w którym staniecie się Państwo członkami zarówno naszego Stowarzyszenia jak i członkami Kasy Stefczyka. Założycie również 6 miesięczną lokatę systematycznego oszczędzania i zaczniecie odkładać środki  na wyznaczony przez siebie cel.

III etap, to atrakcyjna nagroda dla Państwa. Naszym celem jest nauka planowania, oszczędzania i racjonalnego gospodarowania swoimi pieniędzmi. Po zakończeniu 6 miesięcznego okresu lokaty, wszystkie zaoszczędzone przez Państwa pieniądze będą do Państwa dyspozycji. Dodatkowo, po zakończeniu projektu oraz spełnieniu wszystkich etapów projektu, otrzymacie Państwo świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 zł netto na zrealizowanie postawionego sobie celu.

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w naszym projekcie!

Dodatkowe informacje i kontakt:

Koordynator projektu

Magdalena Nastrabasz-Janczarska

tel.: 58 624 98 73
e-mail: mnastrabasz@skef.pl