Opis projektu

W styczniu 2010 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni przy wsparciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka rozpoczęło realizację projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia.

Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Projekt trwa dziewięć miesięcy.

W trakcie trwania projektu każdy uczestnik przy wsparciu mentora – opiekuna rodziny, opracuje indywidualny budżet domowy, dostosowany do potrzeb rodziny. Ponadto, mentor będzie na bieżąco monitował prawidłowość realizacji ustalonego budżetu. Opiekun rodziny będzie również towarzyszył uczestnikom projektu podczas wizyt w placówkach Kasy Stefczyka, gdzie wspólnie zapoznają się z funkcjonowaniem tej instytucji, poznają produkty finansowe oferowane przez Kasę oraz sukcesywnie będą wdrażać kolejne etapy projektu: między innymi założą konto oraz lokatę systematycznego oszczędzania.

Każdy uczestnik po zakończeniu projektu

i spełnieniu warunków jego uczestnictwa otrzyma świadczenie pieniężne

w wysokości 1.000 złotych.

 

„Pomóż oszczędzać rodzinie” to próba, zarówno podniesienia świadomości finansowej uczestników projektu oraz ich rodzin, jak i wyrobienia nawyku oszczędzania. 

Naucz się oszczędzać i zrealizuj swój CEL!