Projekt w liczbach

1 edycja na terenie Trójmiasta  – 4 rodziny

2 edycja na terenie Trójmiasta – 4 rodziny

3 edycja na terenie południowego Podlasia – 5 rodzin

4 edycja na terenie południowego Podlasia – 4 rodziny

5 edycja na terenie południowego Podlasia – 5 rodzin

6 edycja na terenie południowego Podlasia, Trójmiasta i województwa podkarpackiego – 5 rodzin