„Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”

PROJEKT EDUKACYJNY DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA RODZINA – BEZPIECZNY SENIOR 2”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 listopada 2019 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt. „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2”. Jest to druga edycja projektu realizowanego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej z zakresu gospodarowania budżetem domowym w grupie 300 osób w wieku 55 plus, poprzez realizację warsztatów na terenie 4 województw (lubelskie, małopolskie, mazowieckie i pomorskie) w okresie 01.11.2019 – 30.04.2020 r.

W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia). Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Zajęcia „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2” będą miały formę (1 spotkania) 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów tematycznych wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Planujemy je przeprowadzić między styczniem a kwietniem 2020 r.

Rekrutacja uczestników w projekcie odbywa się poprzez zgłoszenie do SKEF, instytucji działających na rzecz seniorów, które po zakwalifikowaniu do projektu rekrutują grupę uczestników na warsztaty. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych instytucji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.

Wszelkich informacji na temat projektu ze strony SKEF udziela: Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń tel: 58 624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl