Pomóż oszczędzać młodzieży

Młodzież z OHP Roskosz zakończyła udział w II edycji projektu

15 czerwca 2021 roku pożegnaliśmy się z podopiecznymi Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.  Od lutego brali udział w projekcie edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz współfinansowanym przez Fundację Stefczyka „Pomóż oszczędzać młodzieży”.
Z założenia jego celem było wsparcie młodzieży w edukacji finansowej i lepsze przygotowanie do procesu usamodzielniania. Kiedy na początku projektu zapytaliśmy ich czy umieją planować swoje wydatki i czy uważają się za osoby oszczędne, zadania były mocno podzielone. Zbieranie paragonów, comiesięczna praca nad osobistymi budżetami, udział w 5 warsztatach z zakresu edukacji finansowej sprawiły, że większość z uczestników zdecydowanie wyżej zaczęła oceniać wiedzę oraz swoje umiejętności finansowe.
Udział w projekcie spełnił ich oczekiwania – jak sami powiedzieli zaczęli bardziej kontrolować swoje wydatki, zarządzać nimi, zdobyli wiedzę na temat finansów i zaczęli oszczędzać.

 

 

 

“Pomóż oszczędzać młodzieży” – rozpoczynamy II edycję projektu

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w lutym 2021 r. rozpoczęło po raz kolejny realizację projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”. Jest to II edycja projektu, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród młodzieży w wieku 15+.

Do tegorocznej edycji projektu przystąpiło 7 podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej, którzy w większości pochodzą z okolicznych miejscowości. W tygodniu młodzież przebywa w internacie OHP i uczęszcza do szkól średnich na terenie miasta Biała Podlaska oraz odbywa różnego rodzaju praktyki zawodowe.

Udział w projekcie ma na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia w dorosłe życie.

Każdy z nich, w okresie od lutego 2021 roku do maja 2021 roku, będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe i prowadził osobisty budżet. Opiekun projektu raz w miesiącu będzie spotykał się indywidualnie z każdym z uczestników, służył mu radą i wspierał w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania projektu młodzież będzie uczestniczyć w pięciu aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i jego wykorzystania w codziennym życiu. Podczas warsztatów będą mogli również nauczyć się jak świadomie korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku finansowym m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych oraz jak bezpiecznie korzystać z płatności bezgotówkowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków, uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na zrealizowanie postawionego sobie na początku projektu celu.

W maju pożegnaliśmy się z uczestnikami I edycji projektu „Pomóż oszczędzać młodzieży”

Wcześniej młodzi podopieczni nie mieli doświadczenia z prowadzeniem osobistych budżetów. Ich skromne kieszonkowe i brak samodyscypliny w gospodarowaniu własnymi środkami sprawiały im spory problem. Jak zauważyli ich opiekunowie, udział w projekcie, dodatkowe kieszonkowe w wysokości 50 złotych miesięcznie, które otrzymywali w ramach projektu oraz wiedza przekazywana podczas indywidualnych spotkań z mentorem i warsztatów zaczęły przynosić zmianę nastawienia do pieniędzy i gospodarowania nimi. Młodzież zauważyła, że oszczędzanie przynosi efekty i ma sens. Z przyjemnością uczestniczyła w kolejnych spotkaniach i odpowiedzialnie podchodziła do wyznaczanych zadań: prowadziła budżety, zbierała paragony, oszczędzała. Zaczęła stawiać sobie cele, co w oszczędzaniu jest fundamentalna zasadą.

Do pierwszej edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Wszyscy z powodzeniem zrealizowali jego założenia. Za wytrwałość w prowadzeniu budżetów, spotkania z mentorami, udział w warsztatach, postawione cele i systematyczne oszczędzanie, zgodnie z umową otrzymali zasłużone nagrody – świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych. Nagrody przekazano w postaci banknotów o nominale 500 złotych, co dla większości okazało się być dodatkową atrakcją.

bty

Z uwagi na panującą sytuację pandemii nie było możliwe osobiste, pożegnalne spotkanie z młodzieżą. Dlatego oprócz przekazanych nagród, listy z podziękowaniami dla Dyrektora placówki, Wychowawców i Opiekunów oraz gratulacjami dla wychowanków przekazali Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – dr inż. Kazimierz Janiak oraz Senator RP Grzegorz Bierecki.

Przygoda z projektem tych młodych ludzi trwała 5 miesięcy. Mamy nadzieje, że ich przygoda z oszczędzaniem i świadomym gospodarowaniem finansami będzie trwała całe życie.

Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorowi, Wychowawcom i Opiekunom placówek za zaufanie, życzliwość oraz możliwość realizacji projektu. Wszystkim podopiecznym dziękujemy za wspólne emocje, jakie towarzyszyły spotkaniom i gratulujemy ukończenia projektu.

Koordynatorem projektu była Magdalena Nastrabasz, mentorami Monika Marchalewska oraz Malwina Gruca.

Na zdjęciach: Pan Piotr Malesa – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wraz z uczestnikami projektu z placówki w Maniach.

Uczestnicy projektu z Janowa Podlaskiego podczas wręczania im nagród

bdr

EPSON MFP image

 

 

Nowy projekt SKEF: „Pomóż oszczędzać młodzieży”

W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację nowego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród wychowanków domów dziecka powyżej 15 roku życia. Udział w projekcie ma na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie do wejścia w dorosłe życie.

W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i wykorzystywania go w codziennym życiu, świadomego korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku finansowym m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych a przez to skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Do I edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z Domów Dziecka w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Każdy z nich, w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku, będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe i prowadził osobisty budżet. Mentor/opiekun projektu raz w miesiącu będzie spotykał się indywidualnie z każdym z uczestników, służył mu radą i wspierał w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania projektu wychowankowie będą uczestniczyć w trzech aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Pierwsze spotkanie połączone z warsztatami na temat planowania finansowego i prowadzenia osobistego budżetu odbyło się 8 listopada w Janowie Podlaskim.

Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków, uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na zrealizowanie postawionego sobie na początku projektu celu.