Pomóż oszczędzać młodzieży

W maju pożegnaliśmy się z uczestnikami I edycji projektu „Pomóż oszczędzać młodzieży”

Wcześniej młodzi podopieczni nie mieli doświadczenia z prowadzeniem osobistych budżetów. Ich skromne kieszonkowe i brak samodyscypliny w gospodarowaniu własnymi środkami sprawiały im spory problem. Jak zauważyli ich opiekunowie, udział w projekcie, dodatkowe kieszonkowe w wysokości 50 złotych miesięcznie, które otrzymywali w ramach projektu oraz wiedza przekazywana podczas indywidualnych spotkań z mentorem i warsztatów zaczęły przynosić zmianę nastawienia do pieniędzy i gospodarowania nimi. Młodzież zauważyła, że oszczędzanie przynosi efekty i ma sens. Z przyjemnością uczestniczyła w kolejnych spotkaniach i odpowiedzialnie podchodziła do wyznaczanych zadań: prowadziła budżety, zbierała paragony, oszczędzała. Zaczęła stawiać sobie cele, co w oszczędzaniu jest fundamentalna zasadą.

Do pierwszej edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa lubelskiego w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Wszyscy z powodzeniem zrealizowali jego założenia. Za wytrwałość w prowadzeniu budżetów, spotkania z mentorami, udział w warsztatach, postawione cele i systematyczne oszczędzanie, zgodnie z umową otrzymali zasłużone nagrody – świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych. Nagrody przekazano w postaci banknotów o nominale 500 złotych, co dla większości okazało się być dodatkową atrakcją.

bty

Z uwagi na panującą sytuację pandemii nie było możliwe osobiste, pożegnalne spotkanie z młodzieżą. Dlatego oprócz przekazanych nagród, listy z podziękowaniami dla Dyrektora placówki, Wychowawców i Opiekunów oraz gratulacjami dla wychowanków przekazali Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – dr inż. Kazimierz Janiak oraz Senator RP Grzegorz Bierecki.

Przygoda z projektem tych młodych ludzi trwała 5 miesięcy. Mamy nadzieje, że ich przygoda z oszczędzaniem i świadomym gospodarowaniem finansami będzie trwała całe życie.

Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorowi, Wychowawcom i Opiekunom placówek za zaufanie, życzliwość oraz możliwość realizacji projektu. Wszystkim podopiecznym dziękujemy za wspólne emocje, jakie towarzyszyły spotkaniom i gratulujemy ukończenia projektu.

Koordynatorem projektu była Magdalena Nastrabasz, mentorami Monika Marchalewska oraz Malwina Gruca.

Na zdjęciach: Pan Piotr Malesa – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wraz z uczestnikami projektu z placówki w Maniach.

Uczestnicy projektu z Janowa Podlaskiego podczas wręczania im nagród

bdr

EPSON MFP image

 

 

Nowy projekt SKEF: “Pomóż oszczędzać młodzieży”

W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację nowego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Pomóż oszczędzać młodzieży”, którego celem jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród wychowanków domów dziecka powyżej 15 roku życia. Udział w projekcie ma na celu wsparcie kompetencji i lepsze przygotowanie do wejścia w dorosłe życie.

W trakcie projektu uczestnicy będą mieli możliwość nabyć praktyczne umiejętności w zakresie planowania oraz sporządzania budżetu osobistego i wykorzystywania go w codziennym życiu, świadomego korzystania z produktów i usług dostępnych na rynku finansowym m.in. kredytów, pożyczek, rachunków osobistych a przez to skutecznego zarządzania finansami osobistymi.

Do I edycji projektu przystąpiło 11 wychowanków z Domów Dziecka w Janowie Podlaskim, Szachach i Mani. Każdy z nich, w okresie od listopada 2019 roku do marca 2020 roku, będzie otrzymywał comiesięczne kieszonkowe i prowadził osobisty budżet. Mentor/opiekun projektu raz w miesiącu będzie spotykał się indywidualnie z każdym z uczestników, służył mu radą i wspierał w realizacji postawionych celów. W trakcie trwania projektu wychowankowie będą uczestniczyć w trzech aktywizujących warsztatach z zakresu edukacji finansowej m.in. z wykorzystaniem publikacji Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Pierwsze spotkanie połączone z warsztatami na temat planowania finansowego i prowadzenia osobistego budżetu odbyło się 8 listopada w Janowie Podlaskim.

Na zakończenie projektu, po spełnieniu wszystkich jego warunków, uczestnicy otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości 500 złotych na zrealizowanie postawionego sobie na początku projektu celu.