Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus.

 

stopka-senior-na-plus-2-bmp

Zakończenie projektu „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”

30 czerwca 2017 r. zakończyła się realizacja drugiej edycji projektu „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”. Projekt był prowadzony w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Celem głównym projektu była poprawa świadomości w grupie 300 seniorów (w wieku 55 plus), uczestników warsztatów w projekcie „Senior na plus 2!”, w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej. Cele szczegółowe projektu były następujące:

  • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości i posługiwania się podstawowymi instrumentami operacji bezgotówkowych w grupie 300 uczestników warsztatów „Senior na plus 2!”.
  • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie budowania pozytywnej historii kredytowej, ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami w grupie 300 uczestników warsztatów „Senior na plus 2!”.
  • Uświadamianie 300 uczestnikom warsztatów, podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących obrotu bezgotówkowego oraz ochrony przed kradzieżami tożsamości i wyłudzeniami kredytów.

Grupę docelową projektu stanowili seniorzy, mężczyźni i kobiety w wieku 55 lat i więcej, głównie słuchacze/uczestnicy zajęć Uniwersytetów III Wieku, Centrów Aktywności Seniora, Klubów Seniora, ośrodków CARITAS, Bibliotek i innych organizacji, które adresują swoje działania na rzecz seniorów.

Zakładane rezultaty projektu zostały zrealizowane i osiągnięte 308 seniorów i seniorek w wieku 55 plus, wzięło udział w warsztatach „Senior na plus 2!”, w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej. Działania odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Realizacja warsztatów „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie (woj. mazowieckie) – 16.06.2016 r.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej ul. Jesionowa 6 a Gdańsk – uczestnicy członkowie Fundacji Żyć Godnie z Kolnika (woj. pomorskie) – 7.06.2017 r.

     

Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze – oddział ogniwo Kęty (woj. małopolskie) – 29.05.2017 r.

     

Biblioteka publiczna w dzielnicy Wola w Warszawie (woj. mazowieckie) – 16.05.2017 r.

     

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu ( woj. pomorskie) – 12.05.2017 r.

     

Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu ( woj. lubelskie) – 11.05.2017 r.

     

Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach ( woj. małopolskie) – 27.04.2017 r.

     

Miejska Biblioteka w Sopocie (woj. pomorskie) filia nr 5 „Koc i Książka” ul. Kazimierza Wielkiego 14 – 27.04.2017 r.

     

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce (woj. małopolskie) – 26.04.2017 r.

     

 

Uniwersytet III Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  (woj. lubelskie)- 20.04.2017 r.

     

Miejska Biblioteka w Sopocie (woj. pomorskie) filia nr 7 Broadway ul. Kolberga 9 – 20.04.2017 r.

     

Ośrodek Pomocy Społecznej  w dzielnicy Białołęka ul. Porajów 14 Warszawa (woj. mazowieckie) – 19.04.2017 r.

     

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Ochota w Warszawie (woj. mazowieckie) – 11.04.2017 r.

     

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (woj. małopolskie) – 7.04.2017 r.

     

Urząd Gminy Nadarzyn. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn (woj. mazowieckie) – 5.04.2017 r.

Fundacja im. Marszałka M. Nawary – Dom Wiejski w Batowicach (woj. małopolskie) 4.04.2017 r.

     

Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie) – warsztaty w Remizie SP Rzeczyca 4.04.2017 r.

     

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Żoliborz w Warszawie (woj. mazowieckie) – 31.03.2017 r.

     

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim ( woj. lubelskie) – 28.03.2017 r.

     

Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach (woj. małopolskie) – 28.03.2017 r.

     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –  Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni (woj. pomorskie) – 27.03.2017 r.

     

Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wola w Warszawie (woj. mazowieckie) – 23.03.2017 r.

     

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum. Klub dla osób w podeszłym wieku ul. Przemyska w Gdańsku (woj. pomorskie) – 23.03.2017 r.

     

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum. Klub seniora dla osób w podeszłym wieku ul. Stajenna w Gdańsku (woj. pomorskie) – 21.03.2017 r.

     

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Akademia Prądnicki Senior” w ramach Stowarzyszenia PRO-AGE w Krakowie (woj. małopolskie) – 20.03.2017 r.

     

Biblioteka publiczna w dzielnicy Włochy w Warszawie (woj. mazowieckie) – 20.03.2017 r.

     

Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Centrum im. Św. Siostry Faustyny w Rumii  (woj. pomorskie) – 17.03.2017 r.

     

Gminne Centrum Kultury i Sportu Piszczac (woj. lubelskie) – 16.03.2017 r.

     

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 stycznia 2017 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Senior na plus 2! Warsztaty z edukacji finansowej dla osób 55 plus”. Jest to druga edycja projektu, który poprzednio cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. W ramach projektu zamierzamy prowadzić bezpłatne warsztaty edukacyjne dla seniorów (osób po 55 roku życia). Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie bezgotówkowych instrumentów płatniczych oraz budowania wiarygodności finansowej.

Głównym celem projektu jest poprawa świadomości seniorów (w wieku 55 plus) w zakresie możliwości bezpiecznego posługiwania się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi oraz budowania i ochrony własnej wiarygodności finansowej a także ochrony przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Rekrutacja uczestników w projekcie „Senior na Plus 2 !” odbywa się poprzez zgłoszenia organizacji działających na rzecz seniorów. Jeśli dana organizacja będzie zainteresowana warsztatami zgłasza swój udział do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Warsztaty zamierzamy prowadzić od marca 2017 r. do połowy czerwca 2017 r. Działania projektu obejmą grupę 300 seniorów i seniorek na obszarze kilku województw w kraju (małopolskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie).

Zajęcia „Senior na plus 2 ! będą miały formę (1 spotkania) 3 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego. Zajęcia będą prowadzić specjaliści o długoletnim doświadczeniu w zakresie edukacji finansowej i doradztwa konsumenckiego. Uczestnicy zajęć otrzymają materiały szkoleniowe oraz upominek. Zajęcia odbywać się będą w nieodpłatnie udostępnionych salach szkoleniowych organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów.