Materiały do pobrania dla nauczycieli przedsiębiorczości

Od 7 do 8 października 2019 r. odbywała się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturowym” połączona z 12. Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości.

Dla nauczycieli przedsiębiorczości SKEF zorganizował warsztaty „Banki komercyjne a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe”. Uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane scenariusze lekcji i zapoznali się z materiały dodatkowymi: animacją „Historia spółdzielczości” oraz filmem edukacyjnym „Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”, które będą mogli wykorzystać na lekcji „Podstawy przedsiębiorczości”. Poniżej przedstawiamy materiały do pobrania i wykorzystania zaprezentowane na warsztatach.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli do pobrania na temat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Scenariusz lekcji nr 1

Scenariusz lekcji nr 2

Scenariusz lekcji nr 3

Scenariusz lekcji nr 4