Podaruj nam 1,5% podatku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego. SKEF w szerokim zakresie działa na rzecz swoich członków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na realizację programów w zakresie edukacji finansowej.

Środki uzyskane z wpłat 1,5% podatku Stowarzyszenie może przeznaczyć na wsparcie następujących działań:

  • Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej

SKEF swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje m.in. w organizacji i prowadzeniu projektów i szkoleń z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej. Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumentów usług finansowych, swoje działania edukacyjne Stowarzyszenie kieruje do różnych grup wiekowych, realizując projekty. Tym, co wyróżnia SKEF spośród innych podmiotów, jest zakres merytoryczny proponowanych warsztatów. Priorytetem jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności w następujących obszarach: nadmierne zadłużenie, prawa konsumenta, planowanie finansowe i budżet domowy, zarządzanie finansami osobistymi itp.

  • Fundusz stypendialny

Celem funduszu jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa. Projekt adresowany jest do studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym i charytatywnym. O stypendia mogą ubiegać się także wychowankowie domów dziecka podejmujący naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1,5% podatku dochodowego na rzecz SKEF.
Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat w latach poprzednich, serdecznie dziękujemy i  prosimy o przekazywanie 1,5% swojego podatku na rzecz SKEF.

Darmowy program do rozliczania PIT

Wersja do pobrania dla systemu MS Windows:

e-pity prosto rozliczone
Wersja on-line uruchamiana w przeglądarce internetowej:
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Program e-pity Copyright 2022-2023 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file