O nas

Historia powstania

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczych Kas, która określiła jego cele, uchwaliła Statut i 20.06.1997 roku, złożyła wniosek do Sądu o jego rejestrację. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. W dniu 25.02.2005 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Członkostwo SKEF w organizacja międzynarodowych

European Consumer Debt Network (ECDN)
ECDN jest organizacją pozarządową, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 r. i ma siedzibę w Belgii. Utworzenie ECDN było wynikiem wspólnej pracy organizacji założycielskich, w tym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
Członkami ECDN są organizacje, instytucje i badacze (eksperci) z obszaru Europy, zajmujący się problematyką zwalczania zjawiska nadmiernego zadłużenia wśród konsumentów i gospodarstw domowych, a poprzez to zapobieganiu występowania zjawiska wykluczenia finansowego.

Więcej informacji: www.ecdn.eu

International Network on Financial Education (INFE)
INFE jest międzynarodową grupą ekspertów utworzoną przy organizacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do głównych zadań INFE należą m.in.: gromadzenie danych, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, i opracowanie badań i analiz porównawczych w zakresie poziomu wiedzy finansowej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w zakresie promocji edukacji finansowej jest projekt Global Money Week, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy finansowej wśród dzieci i młodzieży.
SKEF został przyjęty w poczet członków stowarzyszonych (affiliate member) w dniu 2 kwietnia 2021 r.
Przyjęcie SKEF do organizacji wiązało się z uprzednim pozytywnym zaopiniowaniem Stowarzyszenia i jego działalności przez polskie Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-international-network-on-financial-education.htm