SKEF członkiem ECDN

ECDN – European Consumer Debt Network (Europejska Sieć Zadłużenia Konsumenckiego) – organizacja pozarządowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 r. i ma siedzibę w Belgii. Utworzenie ECDN było wynikiem wspólnej pracy organizacji założycielskich, w tym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W chwili obecnej ECDN zrzesza 31 organizacji reprezentujących 17 państw UE.

Członkami ECDN są organizacje, instytucje i badacze (eksperci) z obszaru Europy, zajmujący się problematyką zwalczania zjawiska nadmiernego zadłużenia wśród konsumentów i gospodarstw domowych, a poprzez to zapobieganiu występowania zjawiska wykluczenia finansowego.

W dniu 08 rudnia 2015 r. w Berlinie,  podczas IX Walnego Zgromadzenia Członków ECDN odbyły się nowe wybory do Komitetu Zarządzającego. Nowym Przewodniczącym ECDN został  dr Dieter Korczak (socjolog), dyrektor zarządzający niemieckiego instytutu badawczego GP Forschungsgruppe, a V-ce Przewodniczącym – Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – dr inż. Kazimierz Janiak.

ECDN realizuje swoje cele poprzez organizację seminariów i konferencji, publikację wydawnictwa „Money Matters” oraz rozwijanie partnerskiej współpracy w postaci wspólnie realizowanych projektów.

ECDN jako stowarzyszenie jest członkiem europejskiej sieci EFIN – Europejskiej Sieci Włączenia Finansowego (European Financial Inclusion Network) http://www.fininc.eu.

Więcej informacji: www.ecdn.eu