Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Nauczyciele – trenerzy, po wcześniejszym przeszkoleniu, zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo!”, zaś każdy trener komplet materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie.

Poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pasji, lubiących nowe wyzwania. Przyszły trener powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • prowadzić zajęcia z przedmiotów ekonomicznych, przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” lub przedmiotu „Ekonomia w praktyce” w szkole ponadgimnazjalnej,
  • posiadać wykształcenie ekonomiczne,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zadaniem nauczyciela – trenera, który zostanie zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie:

  • udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć,
  • rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów,
  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w bezpłatnie udostępnionych przez szkołę salach – z grupą nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny.

Organizator zapewnia każdemu nauczycielowi – trenerowi projektu:

  • bezpłatne szkolenie (w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia),
  • materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny,
  • wynagrodzenie,
  • stałą pomoc i współpracę przy wdrożeniu i prowadzeniu projektu.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie skanu na adres: kkolodziejczyk@skef.pl do dnia 12 października 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kołodziejczyk

tel. 695-981-036

e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl