Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Zakończenie XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Z dniem 30 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło realizację XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

25 nauczycieli przeprowadziło łącznie 450 godzin zajęć warsztatowych, w których udział wzięło blisko 800 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni nieodpłatnie w publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, a na koniec zajęć otrzymali drobny upominek oraz zaświadczenie udziału w projekcie.

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami Kasy Stefczyka, którzy przybliżyli młodzieży historię spółdzielczości finansowej w Polsce, podzielili się swoim doświadczeniem z pracy w instytucji finansowej oraz odpowiedzieli na wszelkie pytania dotyczące produktów i usług finansowych, co stanowiło uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Michał Budzanowski – zwycięzca konkursu „Żyj finansowo!”, uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania trenerom projektu za owocną współpracę oraz za ich aktywność i zaangażowanie w prowadzenie zajęć warsztatowych, zaś uczestnikom projektu za chęć udziału w zajęciach, otwartość na nową wiedzę i wyzwania oraz pomysłowość i kreatywność w przygotowaniu prac konkursowych.

Jednocześnie dziękujemy Partnerom i Sponsorom projektu – Fundacji Stefczyka, której fundatorem jest Kasa Stefczyka, SALTUS Ubezpieczenia, Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” – bez ich wsparcia finansowego i merytorycznego nasze działania edukacyjne nie dotarłyby do tak szerokiego grona odbiorców.

 

Konkurs „Żyj finansowo!” rozstrzygnięty – znamy zwycięzców!

Przypomnijmy, zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej na temat: „Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział.  Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”.

Jury konkursu dokonało oceny wszystkich nadesłanych 46 prac konkursowych.

Werdyktem Jury 21 maja 2020 roku, Laureatami konkursu zostali:

I miejsce (nagroda pieniężna 3.000 zł) – Michał Budzanowski 

XXI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; opiekun Kamil Olak

II miejsce (nagroda pieniężna 2.000 zł) – Julia Jungiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu; opiekun Beata Trzcińska

III miejsce (nagroda pieniężna 1.000 zł) – Patrycja Chmielewska

I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie; opiekun Beata Sierzan

Lista pozostałych nagrodzonych uczestników konkursu (nagrody rzeczowe; miejsca IV – XIII):

IV miejsce – Maria Bolek

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie; opiekun Mirosława Sojka

V miejsce – Oliwia Rzeszutek

I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie; opiekun Marta Kaczmarczyk

VI miejsce – Paweł Solarczyk

I Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie; opiekun Radosław Witkowski

VII miejsce – Szymon Frączek

Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie; opiekun Agnieszka Chobot

VIII miejsce – Wiktoria Bekasiewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

IX miejsce – Małgorzata Dolatowska

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu; opiekun Aleksandra Mroczkowska

X miejsce – Kinga Porańczyk

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie; opiekun Patryk Araszkiewicz

XI miejsce – Wojciech Prądzyński

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku; opiekun Katarzyna Gomoracka

XII miejsce – Julia Kutera

II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu; opiekun Lidia Krzyżyk-Chrząstek

XIII miejsce – Adriana Poniatowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach; opiekun Wioletta Pieńkowska

Serdecznie GRATULUJEMY!  Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

Wpłynęło 46 prac konkursowych

W dniu 24 kwietnia 2020 r. upłynął termin nadsyłania prac w konkursie „Żyj finansowo!”. Wpłynęło 46 prac konkursowych. Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie projektu do dnia 22 maja 2020 r.

Zmiany w konkursie „Żyj finansowo!”

W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku stanem epidemii koronawirusa w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni podjął decyzję co do zmiany trybu przeprowadzenia konkursu „Żyj finansowo!” w ramach XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” polegającego na odstąpieniu od organizacji finału konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu na podstawie nadesłanych prac konkursowych.

Powołane przez Organizatora Jury Konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze spośród nich 13 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria określone w Regulaminie Konkursu. Spośród autorów wyłonionych 13 najlepszych prac, Jury wybierze 3 laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne:

 • 3.000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie,
 • 2.000 zł za zajęcie II miejsca w konkursie,
 • 1.000 zł za zajęcie III miejsca w konkursie.

Autorzy pozostałych 10 najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów Konkursu. Lista nagrodzonych uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie projektu do dnia 22 maja 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 15 dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej.

Nie ulega zmianie termin i sposób nadsyłania prac konkursowych.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.

Uwaga! Nowy formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Zmiany trybu przeprowadzenia Konkursu wchodzą w życie w dniu 25 marca 2020 r. (zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 25 marca 2020 r.). Jednocześnie SKEF zastrzega możliwość kolejnej zmiany terminów konkursowych z uwagi na stan sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

 

Konkurs „Żyj finansowo!”

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!” dla wszystkich uczniów biorących udział w XII edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Do pobrania: Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.

Eliminacje

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat:

Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział. Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”

i przekazanie jej nauczycielowi realizującemu projekt. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do SKEF na adres: e-mail kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2020 r.

Finał

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy wyłonionych prac wraz z opiekunami (nauczycielami – trenerami projektu) zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 r. we Warszawie. Finałowa „10” zmierzy się z pytaniami oraz zadaniami finałowymi i powalczy o zwycięstwo w konkursie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 3.000 zł,
 • II miejsce – 2.000 zł,
 • III miejsce – 1.000 zł.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

XII edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Po zakończeniu rekrutacji nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przyszłych trenerów, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

W roku szkolnym 2019/2020 projekt będzie realizowany przez 25 trenerów w 25 szkołach ponadpodstawowych z całego kraju:

 1. Araszkiewicz Patryk Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)
 2. Chobot Agnieszka Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (woj. śląskie)
 3. Drozd Justyna Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (woj. podkarpackie)
 4. Dudek Lidia Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (woj. wielkopolskie)
 5. Dymek Maria Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach (woj. pomorskie)
 6. Fedec Małgorzata Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie)
 7. Gollus Bożena Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu (woj. pomorskie)
 8. Gomoracka Katarzyna Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku (woj. pomorskie)
 9. Kaczmarczyk Marta I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (woj. podkarpackie)
 10. Kowalska Ewa Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie (woj. wielkopolskie)
 11. Krzeszowska Małgorzata I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (woj. podkarpackie)
 12. Krzyżyk-Chrząstek Lidia II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu (woj. mazowieckie)
 13. Maluśki Piotr I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie (woj. wielkopolskie)
 14. Michalska Joanna Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (woj. lubelskie)
 15. Mroczkowska Aleksandra Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie)
 16. Olak Kamil XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie (woj. mazowieckie)
 17. Pieńkowska Wioletta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach (woj. mazowieckie)
 18. Rakoczy Ewa Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie (woj. małopolskie)
 19. Sierzan Beata I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (woj. mazowieckie)
 20. Sojka Mirosława II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie (woj. małopolskie)
 21. Syska Beata Zespół Szkół Technicznych we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)
 22. Szymańska Beata Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie)
 23. Trzcińska Beata II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
 24. Witkowski Radosław I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie (woj. wielkopolskie)
 25. Wolnik Anna VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)

Partnerzy i Sponsorzy projektu:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”