Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Konkurs „Żyj finansowo!”

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!”, dla wszystkich uczniów biorących udział w XI edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.

Eliminacje

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat:

„Moje pierwsze cztery kółka. Od dłuższego czasu Twoim marzeniem jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”. Wyjaśnij, czym się kierowałeś przy wyborze samochodu. Opisz źródła finansowania wszystkich wydatków”

i przekazanie jej nauczycielowi realizującemu projekt. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do SKEF (na adres e-mail wskazany w Regulaminie Konkursu). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2019 roku.

Finał

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy wyłonionych prac wraz z opiekunami (nauczycielami – trenerami projektu) zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. we Władysławowie. Finałowa „10” zmierzy się z pytaniami oraz zadaniami finałowymi i powalczy o zwycięstwo w konkursie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce – 3.000 zł, II miejsce – 2.000 zł oraz III miejsce – 1.000 zł.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Do pobrania: Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla nauczycieli – trenerów w Warszawie

W dniach 17-18 listopada 2018 r. w Warszawie zostało zorganizowane szkolenie dla nauczycieli – trenerów projektu, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. W pierwszym dniu, warsztaty przeprowadziła Pani Ewa Kowalska, wieloletnia trenerka projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, która podzieliła się z uczestnikami swoim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w ramach projektu. W drugim dniu, Pan Marek Kurowski przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń omówił i przedstawił uczestnikom, w jasny i przystępny sposób zagadnienia związane z ubezpieczeniami.

       

 

Ruszyła XI edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Po zakończeniu rekrutacji nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W roku szkolnym 2018/2019 projekt będzie realizowany przez 27 nauczycieli – trenerów w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z całego kraju:

 1. ANTOSZKIEWICZ-BAJC AGNIESZKA V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni im. płk. Stanisława Dąbka, ul. Dickmana 14, 81-109 Gdynia (woj. pomorskie),
 2. ARIAN ANDRZEJ Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 11-500 Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie),
 3. CHĄDZYŃSKI TADEUSZ VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kartuska 128, 80-136 Gdańsk (woj. pomorskie),
 4. CHOBOT AGNIESZKA Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Jasnogórska 84/90, 42-200 Częstochowa (woj. śląskie),
 5. DUDEK LIDIA Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi, os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie),
 6. DUDEK LIDIA Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej, ul. Wolności 10, 62-045 Pniewy (woj. wielkopolskie),
 7. DYMEK MARIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 3, 83-300 Kartuzy (woj. pomorskie),
 8. GIERASIŃSKA KATARZYNA Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Prof. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie),
 9. GOLLUS BOŻENA Technikum im. gen. Józefa Hallera, ul. Szkolna 6, 83-211 Jabłonowo (woj. pomorskie),
 10. JURDZIŃSKA JULITA Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. Gen. Sikorskiego 73, 64-920 Piła (woj. wielkopolskie),
 11. KOPEĆ-FILA AGNIESZKA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej, Chwałowice 247, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie),
 12. KOWALSKA EWA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn (woj. wielkopolskie),
 13. KRZESZOWSKA MAŁGORZATA I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl (woj. podkarpackie),
 14. KRZYŻYK-CHRZĄSTEK LIDIA II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Radomiu, ul. Kusocińskiego 8, 26-600 Radom (woj. mazowieckie),
 15. KULIK ŁUKASZ Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, pl. Kilińskiego 8, 95-100 Zgierz (woj. łódzkie),
 16. MACHNICKA EWA Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce (woj. świętokrzyskie),
 17. MACHNICKA EWA Prywatne Technikum “PRO-FIL” w Kielcach, ul. Romualda 3, 25-322 Kielce (woj. świętokrzyskie),
 18. MALUŚKI PIOTR I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan (woj. wielkopolskie),
 19. OLAK KAMIL Technikum nr 20 w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa (woj. mazowieckie),
 20. OLESZKO AGNIESZKA Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom (woj. dolnośląskie),
 21. ORLIKOWSKA JOANNA Zespół Szkół Rolniczych, Kijany 19, 21-077 Spiczyn (woj. lubelskie),
 22. PIEŃKOWSKA WIOLETTA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. K. Osińskiej 8, 08-110 Siedlce (woj. mazowieckie),
 23. PTASZNIK MAŁGORZATA Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie),
 24. RUBAS-DĘBSKA GABRIELA Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (woj. podkarpackie),
 25. SIERZAN BEATA I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. 11 Listopada 1, 07-200 Wyszków (woj. mazowieckie),
 26. SOJKA MIROSŁAWA II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów (woj. małopolskie),
 27. SYSKA BEATA Zespół Szkół Technicznych, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie),
 28. WITKOWSKI RADOSŁAW Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie, ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew (woj. wielkopolskie),
 29. WOLNIK ANNA II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Nowodworska 13, 85-120 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie),
 30. WOLNIK ANNA VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4, 85-643 Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie).

Patronat honorowy:

SALTUS Ubezpieczenia 

Partnerzy i Sponsorzy:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Kasa Unii Lubelskiej 

 

Rekrutacja nauczycieli do projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. Nauczyciele – trenerzy, po wcześniejszym przeszkoleniu, zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny. Każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatny egzemplarz publikacji „Żyj finansowo!”, zaś każdy trener komplet materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie.

Poszukujemy osób kreatywnych, pełnych pasji, lubiących nowe wyzwania. Przyszły trener powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • prowadzić zajęcia z przedmiotów ekonomicznych, przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” lub przedmiotu „Ekonomia w praktyce” w szkole ponadgimnazjalnej,
 • posiadać wykształcenie ekonomiczne,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zadaniem nauczyciela – trenera, który zostanie zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie:

 • udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć,
 • rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów,
 • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w bezpłatnie udostępnionych przez szkołę salach – z grupą nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny.

Organizator zapewnia każdemu nauczycielowi – trenerowi projektu:

 • bezpłatne szkolenie (w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia),
 • materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny,
 • wynagrodzenie,
 • stałą pomoc i współpracę przy wdrożeniu i prowadzeniu projektu.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie skanu na adres: kkolodziejczyk@skef.pl do dnia 12 października 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Kołodziejczyk

tel. 695-981-036

e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl