Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Konkurs „Żyj finansowo!”

W ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowany jest konkurs „Żyj finansowo!” dla wszystkich uczniów biorących udział w XII edycji projektu, którego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. Do pobrania: Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.

Eliminacje

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy pisemnej na temat:

Zaprezentuj swój pomysł na realizację zajęć poświęconych jednemu z tematów/rozdziałów publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. W swojej pracy opisz przebieg zajęć oraz stwórz materiały dodatkowe (np. prezentacja multimedialna, film, zadanie matematyczne, krzyżówka lub inne formy), które w atrakcyjny sposób przybliżą odbiorcom wybrany temat/rozdział. Wykorzystaj wiedzę zdobytą podczas udziału w projekcie oraz informacje pozyskane samodzielnie z innych, rzetelnych źródeł”

i przekazanie jej nauczycielowi realizującemu projekt. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła wybrane prace wraz z formularzem zgłoszeniowym do SKEF na adres: e-mail kkolodziejczyk@skef.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 kwietnia 2020 r.

Finał

Jury konkursu dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze 10 najlepszych, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w regulaminie konkursu. Autorzy wyłonionych prac wraz z opiekunami (nauczycielami – trenerami projektu) zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 r. we Warszawie. Finałowa „10” zmierzy się z pytaniami oraz zadaniami finałowymi i powalczy o zwycięstwo w konkursie. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 3.000 zł,
 • II miejsce – 2.000 zł,
 • III miejsce – 1.000 zł.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

XII edycja projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Po zakończeniu rekrutacji nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przyszłych trenerów, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację XII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

W roku szkolnym 2019/2020 projekt będzie realizowany przez 25 trenerów w 25 szkołach ponadpodstawowych z całego kraju:

 1. Araszkiewicz Patryk Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie)
 2. Chobot Agnieszka Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie (woj. śląskie)
 3. Drozd Justyna Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie (woj. podkarpackie)
 4. Dudek Lidia Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (woj. wielkopolskie)
 5. Dymek Maria Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach (woj. pomorskie)
 6. Fedec Małgorzata Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie)
 7. Gollus Bożena Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu (woj. pomorskie)
 8. Gomoracka Katarzyna Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. Tadeusza Tańskiego w Słupsku (woj. pomorskie)
 9. Kaczmarczyk Marta I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie (woj. podkarpackie)
 10. Kowalska Ewa Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie (woj. wielkopolskie)
 11. Krzeszowska Małgorzata I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu (woj. podkarpackie)
 12. Krzyżyk-Chrząstek Lidia II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu (woj. mazowieckie)
 13. Maluśki Piotr I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie (woj. wielkopolskie)
 14. Michalska Joanna Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej (woj. lubelskie)
 15. Mroczkowska Aleksandra Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu (woj. kujawsko-pomorskie)
 16. Olak Kamil XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie (woj. mazowieckie)
 17. Pieńkowska Wioletta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach (woj. mazowieckie)
 18. Rakoczy Ewa Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie (woj. małopolskie)
 19. Sierzan Beata I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (woj. mazowieckie)
 20. Sojka Mirosława II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie (woj. małopolskie)
 21. Syska Beata Zespół Szkół Technicznych we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie)
 22. Szymańska Beata Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie)
 23. Trzcińska Beata II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie)
 24. Witkowski Radosław I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie (woj. wielkopolskie)
 25. Wolnik Anna VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)

Partnerzy i Sponsorzy projektu:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

SALTUS Ubezpieczenia

Polska Izba Ubezpieczeń

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”