W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. upadłość konsumencką ogłosiło 2071 osób. Marzec był jednak miesiącem, w którym ogłoszeń było mniej niż rok wcześniej. Od 24 marca 2020 r. obowiązują nowe przepisy regulujące bankructwo osób fizycznych i mikroprzedsiębiorców. Najważniejsza zmiana dotyczy otwarcia drogi do ogłoszenia upadłości osobom, które „doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyły jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa” oraz dla byłych przedsiębiorców. To daje szansę na nowy start osobom, które wcześniej nie mogły liczyć na upadłość.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Upadlosc-konsumencka-w-I-kw-2020-r-7865030.html