Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniósł 7,87 mld zł, co oznacza, że spadł o 45,5 proc. rok do roku – poinformował Narodowy Bank Polski. W listopadzie zysk wyniósł 1,2 mld zł i był o 10 proc. niższy niż przed rokiem.

Całkowite przychody operacyjne netto sektora w okresie styczeń-listopad 2020 roku wyniosły 61,6 mld zł, co oznacza spadek o 5,5 proc. rdr. Wynik odsetkowy spadł o 4,2 proc. do 43,1 mld zł, a wynik z opłat i prowizji wzrósł o 10,3 proc. do 13,4 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie jedenastu miesięcy ubiegłego roku były na poziomie 31,7 mld zł, spadając rok do roku o 0,6 proc.

W listopadzie przychody operacyjne sektora wyniosły 5,6 mld zł i były o 1,8 proc. niższe niż przed rokiem. Koszty spadły o 5,2 proc. do 2,65 mld zł, a odpisy wzrosły o 47,5 proc. do 841 mln zł. (PAP Biznes)