Konsument, który ma problem z kupionym towarem lub usługą może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Pierwszym punktem kontaktowym jest infolinia konsumencka, dzięki której można uzyskać prostą poradę, bez konieczności analizy dokumentów; poradę można też uzyskać e-mailowo. Pomoc w bardziej złożonych sprawach wymaga kontaktu z rzecznikiem konsumentów. Poradnictwem konsumenckim zajmuje się także Inspekcja Handlowa.

W najbardziej skomplikowanych sprawach – transgranicznych lub branżowych, np. finansowych, telekomunikacyjnych, transportowych, energetycznych – konsument może otrzymać pomoc w wyspecjalizowanych instytucjach.

Bezpłatna infolinia konsumencka

801 440 220
222 66 76 76

poniedziałek-piątek
godz. 8:00 – 18:00
(opłata wg taryfy operatora)

porady@dlakonsumentow.pl