BIK – aktualizacja danych co 7 dni – nowelizacja prawa bankowego

Od poniedziałku 12 września br. wchodzi w życie nowelizacja prawa bankowego polegająca na tym, że banki będą miały obowiązek przekazania informacji do BIK w terminie 7 dni od wystąpienia nowych zdarzeń dotyczących zobowiązania.

W ustawie wymienia się w tym kontekście całkowitą spłatę, wygaśnięcie, stwierdzenie nieistnienia zobowiązania, korektę jego wysokości oraz nowe rachunki kredytowe i ich aktualizację.

BIK zobligowany do częstszej aktualizacji danych

Oznacza to, że o niemal każdej zmianie dotyczącej naszej historii kredytowej bank będzie musiał informować w 7-dniowym terminie, która skraca terminy przekazywania informacji kredytowej do rejestrów. Do tej pory banki musiały aktualizować dane w BIK co najmniej raz w miesiącu, teraz będą musiały przestrzegać 7-dniowego terminu i powiadamiać o każdej zmianie w zobowiązaniu.