Pani Ewa, klientka Ośrodka w Gdyni, chciała zaciągnąć kredyt. Jednak instytucja finansowa wydała negatywną decyzję kredytową z powodu widnienia pani Ewy z tytułu niespłaconego zadłużenia w jednym z biur informacji gospodarczej. Klientka bardzo się zdziwiła, gdyż nigdy nie brała kredytu, poza tym nie wie czym jest biuro informacji gospodarczej, słyszała tylko o BIK czyli Biurze Informacji Kredytowej.

Biuro Informacji Gospodarczej jest często mylone z Biurem Informacji Kredytowej. Choć ich wspólnym celem jest umożliwienie weryfikacji wiarygodności finansowej konsumentów (w przypadku BIG również przedsiębiorców) to są między nimi różnice. Do bazy BIK trafiają dane tych osób, które mają zobowiązania wobec banków, SKOK-ów oraz niektórych firm pożyczkowych, nawet te dobrze spłacane (w BIK są wszystkie dane o kredytobiorcy – pozytywne i negatywne). Natomiast do BIG zgłaszani są ci, którzy mają zazwyczaj zaległości w spłatach (negatywne dane), poza tym umieszczone zadłużenie może być wobec nie tylko instytucji udzielających kredytów, ale również np. firm telekomunikacyjnych, czy innych wierzycieli z powodu niespłaconych wierzytelności z tytułu mandatów czy alimentów.

Na chwilę obecną funkcjonują cztery biura informacji gospodarczej, które działają niezależnie od siebie. Są to: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Aby znaleźć się w bazie któregoś z biur, zobowiązanie konsumenta musi wynosić minimum 200 zł i od wyznaczonego terminu zapłaty upłynęło co najmniej 60 dni. Jeśli zadłużenie zostało stwierdzone przez sąd tytułem wykonawczym powyższe warunki nie obowiązują. Kolejnym wymogiem dokonania wpisu do BIG jest wcześniejsze poinformowanie dłużnika o zamiarze umieszczenia jego danych w biurze. Do BIG mogą być również zgłaszane przedawnione zobowiązania i co ważne, jeśli zadłużenie zostało spłacone, wierzyciel jest zobowiązany usunąć dane dłużnika w ciągu 14 dni.

Pani Ewa może wystąpić do BIG o udostępnienie informacji na swój temat, dzięki czemu dowie się kto wpisał ją do bazy i z jakiego tytułu jest zaległe zadłużenie, a następnie będzie mogła zgłosić się do wierzyciela i uregulować dług.  Raz na 6 miesięcy dostęp do danych w BIG jest bezpłatny, jednak szczegółowe warunki uzyskania informacji są określone przez poszczególne biura. Natomiast jeśli informacje na temat dłużnika nie są aktualne, prawdziwe lub przechowywane zgodnie z ustawą, można złożyć w biurze reklamację lub zażądać zmiany danych od wierzyciela.

Źródło:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., nr 81, poz. 530)