Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja

 

Konkurs „MÓJ BIZNES REGIONALNY”

W ramach projektu „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja” organizowany jest konkurs na najlepszy biznesplan wykorzystujący lokalne zasoby naturalne i kulturowe, skierowany do uczniów biorących udział w projekcie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie biznesplanu w formie pracy pisemnej przez zespół liczący od 3 do 5 uczniów i przekazanie go wraz z formularzem zgłoszeniowym nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w projekcie. Pracę konkursową należy przygotować przy wykorzystaniu szablonu biznesplanu zawartego w podręczniku „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” oraz uwzględniając założenia wskazane w regulaminie konkursu. Nauczyciel, po dokonaniu wyboru jednej najlepszej pracy, spośród prac otrzymanych od uczniów, przesyła pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Powołany ekspert dokona oceny nadesłanych prac konkursowych oraz dokona wyboru jednego najlepszego biznesplanu. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda, dla zwycięskiego zespołu, w postaci bonów upominkowych o łącznej wartości 1.800 zł brutto.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2018 r.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu oraz kryteriami oceny prac konkursowych.

Do pobrania:

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczestniczący w projekcie „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja”.

Nauczyciele i szkoły biorący udział w projekcie

 

 1. Katarzyna Gierasińska, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Profesora Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie)
 2. Marta Kaczmarczyk, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut (woj. podkarpackie)
 3. Hanna Klonowska, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. kard. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie)
 4. Bożena Knop, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki (woj. łódzkie)
 5. Agnieszka Kopeć-Fila, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Chwałowice 247, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie)
 6. Ewa Kowalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn (woj. wielkopolskie)
 7. Piotr Maluśki, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan (woj. wielkopolskie)
 8. Joanna Orlikowska, Zespół Szkół Rolniczych, Kijany 19, 21-077 Spiczyn (woj. lubelskie)
 9. Marta Pianko, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie)
 10. Małgorzata Piątek-Dacyna, Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich, Bożków 89 A, 57-441 Bożków (woj. dolnośląskie)
 11. Beata Sierzan, I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. 11 Listopada 1, 07-200 Wyszków (woj. mazowieckie)
 12. Mirosława Sojka, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów (woj. małopolskie)
 13. Barbara Szerzad, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork (woj. opolskie)
 14. Maria Szwedowska, LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Kościelna 7, 87-320 Górzno (woj. kujawsko-pomorskie)
 15. Radosław Witkowski, Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew (woj. wielkopolskie)

 

Cele projektu „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 4 grudnia 2017 r. rozpoczęło projekt „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Jest to druga edycja tego projektu, o realizacji pierwszej można uzyskać informacje na stronie https://www.skef.pl/biznesplan-to-nie-takie-trudne/.

Projekt zakłada udział min. 285 uczniów w 20-godzinnych warsztatach z zakresu planowania działalności gospodarczej – opracowania biznesplanu metodą projektową. Założeniem jest praca z grupą ok. 19 uczniów. Każdy uczestnik projektu otrzyma podręcznik autorstwa Waldemara Kotowskiego „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, z wykorzystaniem którego będą prowadzone zajęcia. Działania nasze przewidują także zorganizowanie konkursu na najlepszy biznesplan.

Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych w grupie min. 285 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. Cel będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie w ich szkołach innowacyjnych 20 -godzinnych warsztatów z zakresu planowania finansowego i przygotowania biznesplanów oraz dzięki udziałowi uczniów w międzyszkolnym konkursie na najlepszy biznesplan wykorzystujący lokalne zasoby.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępu uczniów z 15 szkół na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców do szkoleń z zakresu planowania finansowego i opracowania biznesplanu, realizowanych metodą projektu, dzięki przeprowadzeniu 20 godzinnych warsztatów.
 • Wzrost atrakcyjności i wzbogacenie oferty edukacyjnej 15 szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców w zakresie prowadzenia szkoleń z planowania finansowego i opracowania biznesplanu metodą projektową oraz poprzez dystrybucję wśród min. 285 uczniów nieodpłatnych podręczników i materiałów szkoleniowych.
 • Rozwijanie zainteresowania w grupie min. 285 uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców, zagadnieniami planowania finansowego w mikro i małej firmie, poprzez udział w konkursie na najlepszy biznesplan wykorzystujący lokalne zasoby kultury i natury.