To, że warto stosować się do tej rady świadczą smutne fakty: w ciągu ostatnich 12 miesięcy (październik 2012 – wrzesień 2013 r.) udaremniono 5794 prób wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 282 313 578 zł. A ilu wyłudzeń nie udało się uniknąć – nie wiadomo.

To jest statystka, a jakie konsekwencje powoduje utrata lub kradzież dokumentów i posłużenie się nimi przy próbie wyłudzenia kredytu pokazuje przypadek p. Ireny – klientki ODFiK. Została niespodziewanie zaskoczona, gdy otrzymała od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z tytułu niespłaconej pożyczki. Z tym że klientka nie zaciągała żadnego kredytu. Prawdopodobnie do wyłudzenia wykorzystano dowód osobisty klientki i jej odcinek z emerytury, które znajdowały się w torebce skradzionej kilka miesięcy wcześniej.

Pani Irena zgłosiła kradzież na policję, jednak to okazało się niewystarczające. Powinna była zgłosić fakt kradzieży dowodu tożsamości do dowolnego banku lub SKOK przyjmujących zastrzeżenia dokumentów, ponieważ samo zgłoszenie utraty dokumentów na policji czy w urzędzie nie wystarczy. Banki i SKOK-i zastrzegają dokumenty w specjalnym systemie Dokumenty Zastrzeżone, do którego mają dostęp instytucje finansowe, które przed próbą wzięcia kredytu sprawdzają w nim dokument. Gdy zaginęły lub zostały ukradzione dokumenty, nie tylko dowód osobisty, ale prawo jazdy, paszport czy inny dokument tożsamości należy ten fakt zgłosić jak najprędzej do banku lub SKOK.

Możemy również zabezpieczyć siebie przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane osobowe korzystając z jednej z usług Biura Informacji Kredytowej – Alert Strażnik Kredytu. Powiadomi on o wszelkich próbach wzięcia kredytu na nasze nazwisko poprzez wysłanie zawiadomienia w formie sms oraz e-mail, które dostaniemy wtedy, gdy instytucja finansowa otrzyma wniosek kredytowy z wykorzystaniem naszych danych.

A co może teraz uczynić pani Irena? Powinna jak najprędzej wnieść do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 §1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zawiadomić odpowiednie organy o popełnieniu przestępstwa oraz zwrócić się do komornika z wnioskiem o zaprzestanie egzekucji komorniczej.

Źródło i podstawy prawne:

  1. Związek Banków Polskich, InfoDOK – Raport o dokumentach – III kwartał 2013 r.
  2. www.dokumentyzastrzezone.pl
  3. www.bik.pl
  4. art. 840 §1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)