Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” przeprowadzone zostało w marcu na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW). Wynika z niego, że prawie połowa Polaków (49 proc.) deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jedynie 9 proc. naszych rodaków określa swoją wiedzę w tym zakresie jako dobrą lub bardzo dobrą.

Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57 proc. wskazań) oraz osoby powyżej 65. roku życia (56 proc.). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród, których 58 proc. osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego. Krytycznie spoglądamy na poziom wiedzy o kredytach i pożyczkach (44 proc.). – czytamy w raporcie.

Wiedza finansowa Polaków

Dodatkowo ponad połowa bankowców ocenia wiedzę finansową Polaków jako przeciętną, a prawie jedna trzecia – jako dobrą. „Optymizmem może napawać fakt, że zdaniem 42 proc. pracowników sektora bankowego, podnosi się stopniowo poziom wiedzy finansowej ich klientów. Jako jedno z najtrudniejszych zagadnień dla klientów banków wskazane zostało na pierwszym miejscu inwestowanie (62 proc.)” – czytamy.

Jak wynika z badania, 64 proc. z nas nie jest zainteresowanych inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). „Wśród podstawowych obaw Polacy wymieniają nieprzewidywalność rynku finansowego, lęk przed ryzykiem i brak wiedzy” – czytamy w analizie.

Okazuje się ponadto, Polacy mają problem z rzetelnym czytaniem zawieranych umów. Jak wynika z badania, 75 proc. osób deklaruje, że bardzo dokładnie czyta lub przynajmniej stara się czytać zapisy w umowach, choć jednocześnie przyznaje, że nie zawsze rozumie wszystkie jej elementy. „Niepokojący jest fakt, że blisko co czwarta osoba z wykształceniem podstawowym przyznaje się do sprawdzania jedynie podstawowych zapisów i danych” – piszą autorzy raportu.

Na podstawie: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/wiedza-finansowa-polakow-badanie-marzec-2019/58k2r80