Do ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zgłosiła się Pani Marianna, która w czasie robienia zakupów chciała zapłacić kartą, ale po jej użyciu usłyszał od ekspedientki, że transakcja została odrzucona i poprosiła ona o ponowne użycie karty. Klienta obawia się, że w takiej sytuacji z jej konta mogła zostać podwójnie pobrana należność za zakupy. Czy rzeczywiście mogło się tak stać?

Poinformowano klientkę, że czasami przy dokonywaniu płatności kartą mogą pojawić się takie komunikaty jak:

– „transakcja odrzucona” – oznacza to błąd w połączeniu lub bark autoryzacji,

– „odmowa” – oznacza to brak środków na karcie,

– „błędny kod PIN”- źle wpisaliśmy PIN.

Jeżeli pojawi się jeden z powyższych komunikatów klient może być pewien, że z jego konta nie zostały pobrane żadne środki. W takich sytuacjach najczęściej jest on poproszony przez sprzedawcę o ponowne użycie karty tej samej lub innej albo uiszczenie należności gotówką.

Środki z naszej karty zostaną pobrane wtedy, gdy pojawią się komunikaty:

– „proszę obciążyć mój rachunek” lub

– „kod PIN zweryfikowany”.

Oznacza to, że transakcja przebiegła pomyślnie i pieniądze z kart zostały przekazane na konto sprzedawcy.

Przyczyny odrzucenia transakcji zarówno z winy terminala, sklepu jaki i samego klienta. Najczęstsze przyczyny odrzucenia transakcji to:

 • Brak połączenia z internetem lub słaby zasięg. Kiedy terminal nie ma połączenia z internetem to niemożliwie jest wykonanie za jego pomocą płatności,
 • Uszkodzony lub źle podłączony terminal,
 • Uszkodzona karta,
 • Przekroczone limity dla transakcji kartą. Jeśli klient nie sprawdził automatycznie ustawionych limitów przez bank dla poszczególnych rodzajówo płatności lub sam nie zmienił i zapomniał o nich. Warto dostosować limity do własnych potrzeb zakupowych dla równych rodzajów płatności z uwzględnieniem limitów dziennych i miesięcznych,
 • Podanie błędnego kodu PIN,
 • Nieważona karta. Każda karta płatnicza ma swój termin ważności, najczęściej przed upływem tego terminu bank wysyła do nas nową kartę, ale może się tak zdążyć, że przez pomyłkę będziemy chcieli użyć starej,
 • Brak środków na koncie

Bak możliwości wykonania płatności karta może pojawić się również wtedy, gdy klient będzie chciał zapłacić zbliżeniowo. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z ustawy o usługach płatniczych PSD2 co określoną kwotę lub liczbę transakcji wykonanych zbliżeniowo bez podania PIN terminal albo zażąda podania PIN albo transakcja zostanie właśnie odrzucona. W takiej sytuacji musimy wykonać płatność ponownie przy użyciu tradycyjnej metody tzn. poprzez włożenie karty do terminala i podanie kody PIN.

W związku z powyższym PIN-em zawsze musimy:

 • Potwierdzić pierwszą transakcję nowo wydana kartą,
 • Co 5 transakcję lub gdy suma następujących po sobie transakcji zbliżeniowych wyniesie ponad 150 euro. Zasada ta wynika wynika ze wskazanej powyżej ustawy,
 • Transakcję powyżej 100 zł lub w starszych terminalach transakcję powyżej 50 zł

Jednakże bez względu na to czy płacimy kartą w tradycyjny sposób przy zbliżeniowo to powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • Zawsze powinniśmy otrzymać od sprzedawcy paragon
 • Zawsze powinniśmy otrzymać potwierdzenie transakcji kartą (a przynajmniej sprzedawca powinien zapytać, czy potrzebujemy takiego potwierdzenia), a w przypadku, kiedy używamy karty kilku krotnie to powinniśmy otrzymać też potwierdzenie nieudanej transakcji

Paragon jest potwierdzeniem zakupu w przypadku, w sytuacji, kiedy klient chciałby reklamować zakupiony towar. Natomiast potwierdzenia użycia kart, zarówno te z udanej transakcji jak i nieudanej są ważne dla klienta w sytuacji, kiedy będzie chciał składać reklamacje do banku i dla niego samego, żeby wiedział, że podczas nieudanej transakcji żadne środki z jego karty nie zostały przekazane na konto sprzedawcy.

Ważną zasadą, której powinniśmy również przestrzegać korzystając z kart płatniczych jest to, że nie powinniśmy nikomu ich przekazywać, a w sytuacji, gdy sprzedawca prosi o kartę to nie powinniśmy jej spuszczać z niej wzroku. Niedopuszczalne jest, żeby sprzedawca wychodził z kartą klienta np. na zaplecze. Warto również sprawdzić czy kwota wpisana przez sprzedawcę do zapłaty jest taka sama jak ta na paragonie fiskalnym. Dlatego tak ważne jest, żeby konsument zawsze pamiętał o zabraniu zarówno paragonu jak również potwierdzeń transakcji, gdyż dzięki nim będzie mógł zweryfikować, czy dana transakcja, rzeczywiście została przeprowadzona poprawnie tylko raz i za poprawną kwotę.

Więcej>>>