Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Jadwiga, która nabyła spadek po ciotce. W związku z tym, że nie miała od wielu lat kontaktu z krewną nie wie, jaki majątek dokładnie pozostawiła po sobie. Czy istnieje zatem możliwość uzyskania informacji o rachunkach osób zmarłych? – pyta klientka.

Od 1 lipca 2016 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) świadczy usługę zwaną Centralną informacją o rachunkach. Dzięki niej osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po zmarłej osobie może uzyskać kompleksową informację na temat wszystkich rachunków prowadzonych w bankach lub SKOK-ach, składając tylko jeden wniosek bez adresowania takiego wniosku do każdej z instytucji oddzielnie. To także możliwość uzyskania informacji o „zapominanych” rachunkach osób fizycznych.

Kto może skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach?

– właściciel rachunku będący osobą fizyczną bądź członek SKOK w celu odszukania własnych rachunków bankowych lub imiennych rachunków członka SKOK;

– osoba, która uzyskała tytuł prawny (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia) do spadku po posiadaczu rachunku w banku lub SKOK-u.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoba poszukująca własnych rachunków lub osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, składa w wybranej przez siebie placówce banku lub SKOK-u wniosek o udzielenie informacji o rachunkach. Co ważne nie trzeba być klientem instytucji, w której składany jest wniosek, można go złożyć w dowolnie wybranej placówce w Polsce. Wniosek podlega opłacie, ale nie może być wyższy niż koszty wygenerowania informacji. Oznacza to w praktyce, że koszt może być różny w zależności od tabeli opłat i prowizji danej instytucji.

Po złożeniu wniosku, bank lub SKOK weryfikuje tożsamość wnioskodawcy, a w przypadku wniosku o udzielenie informacji o rachunkach osoby zmarłej również weryfikowany jest tytuł prawny do spadku. Następnie placówka kieruje zapytanie do Centralnej informacji.

KIR, jako instytucja świadcząca usługę po otrzymaniu wniosku przekazuje zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów w Polsce. Każda z tych instytucji ma obowiązek udzielenia odpowiedzi najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od jej otrzymania. Na podstawie udzielonych odpowiedzi przygotowane zostanie zbiorcze zestawienie przekazane do placówki, w której złożony został wniosek. Informacja zawiera:

  • nazwę podmiotu, który prowadzi lub prowadził rachunek
  • numer rachunku
  • informację czy dany rachunek nadal jest prowadzony
  • informację czy jest to rachunek wspólny czy indywidualny
  • informację czy rachunek został rozwiązany lub wygasł np. w związku ze śmiercią posiadacza lub brakiem dyspozycji na rachunku przez okres 10 lat.

Przygotowana informacja nie zawiera natomiast salda danego rachunku. Aby poznać saldo należy się udać do banku lub SKOK-u, który prowadzi lub prowadził dany rachunek.