Do Ośrodka Doradztwa zgłosiła się Pani Halina, która w czasie przedświątecznych zakupów chciała zapłacić kartą, ale po jej użyciu usłyszała od ekspedientki, że transakcja jest odrzucona i została poproszona o ponowne użycie karty. Klienta obawia się, że mogła zostać podwójnie pobrana z jej konta należność za zakupy. Czy rzeczywiście mogło się tak stać?

Zdarza się, że przy dokonywaniu płatności kartą pojawiają się takie komunikaty jak;

– „transakcja odrzucona” – oznacza to błąd w połączeniu i bark autoryzacji, – „odmowa” – oznacza to brak środków na karcie, – „błędny kod PIN”- źle wpisaliśmy PIN.

Jeżeli pojawi się jeden z powyższych komunikatów możemy być pewni, że z naszego konta nie zostały pobrane żadne środki. Zostaniemy wtedy poproszeni przez sprzedawcę o ponowne użycie karty tej samej lub innej albo uiszczenie należności gotówką.

Środki z naszej karty zostaną pobrane wtedy, gdy pojawią się komunikaty:

– „proszę obciążyć mój rachunek” lub – „kod PIN zweryfikowany”.

Oznacza to, że transakcja przebiegła pomyślnie i pieniądze z naszej kart zostały przekazane na konto sprzedawcy.

Przy dokonywaniu płatności kartą należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Zawsze powinniśmy otrzymać od sprzedawcy paragon i potwierdzenie transakcji kartą, a w przypadku, kiedy używamy karty kilku krotnie to powinniśmy otrzymać też potwierdzenie nieudanej transakcji. Paragon jest potwierdzeniem zakupu w przypadku, kiedy chcielibyśmy reklamować zakupiony towar, natomiast potwierdzenia użycia kart, zarówno te z udanej transakcji jak i nieudanej są ważne dla klienta w sytuacji, kiedy będzie chciał składać reklamacje do banku i dla niego samego żeby wiedział, że podczas nieudanej transakcji żadne środki z jego karty nie zostały przekazane na konto sprzedawcy.

Należy również pamiętać, że gdy przekazujemy sprzedawcy kartę to nie powinniśmy spuszczać z niej wzroku. Niedopuszczalne jest, żeby sprzedawca wychodził z kartą klienta np. na zaplecze. Powinniśmy również sprawdzić czy kwota wpisana przez sprzedawcę do zapłaty jest tożsama z tą na paragonie fiskalnym. Dlatego tak ważne jest, żeby konsument zawsze pamiętał o zabraniu zarówno paragonu jak i potwierdzeń transakcji, dzięki nim będzie mógł zweryfikować, czy dana transakcja, rzeczywiście została przeprowadzona poprawnie tylko raz i za poprawną kwotę.