W ostatnim dniach Sejm uchwalił ustawę o 14. emeryturze. W związku z tym wielu klientów Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Warszawie, którzy mają zajęcia komornicze pyta, czy 14 emerytura będzie podlegać egzekucji? 

Kto otrzyma pełną kwotę 14 emerytury?

Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2022 r., należy spełnić dwa warunki:

  • być czynnym emerytem lub rencistą (mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń),
  • nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego, w 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.

Zasada złotówka za złotówkę 2022

Jeżeli nasza zasadnicza emerytura w 2022 r. jest wyższa niż 2900 zł brutto, nadal otrzymamy 14. emeryturę, ale w pomniejszonej wysokości – zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przykład: Jeśli nasza emerytura wynosi 3200 zł brutto, to przekraczamy próg dochodowy o 300 zł, co powoduje, że 14.- tka będzie pomniejszona również o 300 złotych (złotówka za złotówkę). Emeryci z emeryturami powyżej 4188,44 zł brutto nie otrzymają czternastej emerytury.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14 emerytura będzie wypłacana w sierpniu i wrzesień 2022 r. łącznie ze świadczeniem emerytalnym.

Czy działaniom komornika podlega także 14 emerytura?

Nie. Komornik nie może dokonać egzekucji z „czternastki”. Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie można dokonać potrąceń i egzekucji z tego świadczenia. W praktyce świadczenia te specjalnie się oznacza, aby w prosty sposób były rozpoznawalne i nie podlegały zajęciom.

Warto wiedzieć jak przebiega w praktyce postępowanie egzekucyjne. Organ egzekucyjny, czyli komornik zajmuje konta dłużnika, ale w wypadku emerytur zanim świadczenie wpłynie na konto bankowe, wcześniej ZUS lub KRUS faktyczne naliczy kwoty zajęcia. Przy ustalaniu tej kwoty istotny jest rodzaj świadczenia, z którego dokonywane jest potrącenie lub do którego została skierowana egzekucja (np. emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy)

Po odliczeniu kwoty zajęcia dokonanej przez Ubezpieczyciela, świadczenie jest przelewane na konto bankowe świadczeniobiorcy bądź bezpośrednio do rąk emeryta lub rencisty poprzez przekaz pocztowy. Gdy świadczenie trafia na konto to zgodnie z obowiązującymi przepisami środki na kontach bankowych także podlegają ochronie w kwocie równej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wskazany limit dotyczy wszystkich posiadanych rachunków bankowych, tj. oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Z przepisów wynika jednoznacznie, że czternasta emerytura nie może podlegać zajęciu komorniczemu, jednak gdyby stało się inaczej należy niezwłocznie skontaktować się z poszczególnymi jednostkami, związanymi z procesem wypłacania emerytury. Trzeba to zrobić jak najszybciej, by potrącenia nie zostały przeksięgowane.

Więcej na >>> Porada tygodnia

2 KOMENTARZE

  1. Mam rentę częściowo nie zdolna do pracy na rękę 1100zl i teraz bendzie jeszcze 14emerytura mam komorników na koncie ale żaden nie zaciąga mi z renty ale na koncie bankowym mam limit który nie może przekroczyć 2700zl czy jak kwota renty i 14tki przekroczy limit bank może coś zablokować? I ile

    • W przypadku renty z tytuł częściowej niezdolności do pracy stosuje się te same zasady co w przypadku emerytur tzn., że komornik może zając maksymalnie 25 % takiego świadczenia,ale musi pozostawić kwotę wolną od zajęcia, która wynosi 75 % minimalnej emerytury, w 2023 r. jest to 1 191 zł. W związku z tym, że Pani świadczenie jest niższe od tej koty to komornik nic Pani nie może zająć z renty. Natomiast w przypadku rachunku bankowego zastosowanie ma art. 54 prawa bankowego,zgodnie z którym co miesiąc dłużnik ma do dyspozycji 75 % najniżej krajowej, w 2023 r. jest to kwota 2 700 zł i taką kwotę co miesiąc musi bank umożliwić Pani do wypłaty. Jeżeli zaś chodzi o 14 emeryturę to zastosowanie ma tu art. 54a prawa bankowego, który mówi o tym, że środki zarówno z 13 jak i 14 emerytury nie podlegają zajęciu.Co oznacza, że w przypadku otrzymania renty i 14 w jednym miesiącu bank nie powinien nic przekazać komornikowi. Jeżeli jednak tak się stanie to należy interweniować niezwłocznie w banku i u komornika.

Comments are closed.