Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosił się klient z pytaniem, czy w przypadku oceny jego zdolności kredytowej bank ma prawo żądać od niego umowy o pracę. Dotychczas klient spotkał się z odmienną procedurą udzielania kredytu w trakcie, której instytucja finansowa oczekiwała dostarczenia jedynie zaświadczenia o zarobkach.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zdolność kredytowa polega na weryfikacji, czy potencjalny kredytobiorca jest zdolny spłacać kredyt oraz odsetki zgodnie z terminami wskazanymi w umowie kredytowej.

W trakcie weryfikacji zdolności kredytowej banki, co do zasady oczekują przedłożenia zaświadczenia o zarobkach. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny dokument, jakiego banki mogą oczekiwać w celu weryfikacji sytuacji finansowej klienta. Artykuł 70 prawa bankowego upoważnia bank do żądania od zainteresowanych uzyskaniem kredytu dokumentów oraz informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Przepisy prawa bankowego nie wymieniają dokumentów, jakie klient ma obowiązek przedstawić w celu uzyskania kredytu.

W dużej mierze decyzja banku o rodzaju żądanych przez nich dokumentów zależy od historii kredytowej danej osoby, wcześniejszej współpracy z bankiem, wysokości kredytu oraz okresu jego trwania. Żądanie przez bank kopii umowy o pracę osoby zainteresowanej uzyskaniem kredytu może być rzadko spotykane, jednakże nie oznacza, że bank nie ma prawa oczekiwania od klienta takiego dokumentu.

Żądanie od klientów informacji oraz dokumentów na podstawie art. 70 prawa bankowego może być tylko i wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej. W związku z tym uzyskane informacje i dokumenty nie mogą być wykorzystane w innym wybranym przez bank celu.

Podsumowując, bank w celu oceny zdolności kredytowej ma prawo żądać od klienta jego umowy o pracę. Ostateczna decyzja, czy przedstawić bankowi umowę o pracę należy do klienta, jednakże powinien liczyć się z tym, że w przypadku braku jej przedstawienia bank może podjąć negatywną decyzję kredytową.