Do ODFiK Kraków zadzwoniła pani Renata z Wrocławia. W chwili obecnej wobec Klientki toczy się postępowanie egzekucyjne. Klientka zmieniła pracę, poza podstawą wynagrodzenia określoną w umowie o pracę ma otrzymywać comiesięczną premię uznaniową uzależnioną od osiąganych przez siebie wyników. Nowy pracodawca pani Renaty wypłaca swoim pracownikom także dodatki świąteczne, premie roczne i nagrody jubileuszowe. Pani Renata chciała się dowiedzieć czy komornik będzie mógł zająć dodatkowe środki, które otrzymuje poza swoją podstawową wypłatą.

Każdy dodatek do wypłaty pracownika traktowany jest, jako kwota powiększająca wynagrodzenie. Nie ma, więc znaczenia czy jest to premia miesięczna, roczna czy też dodatek świąteczny. Przy zajęciu premii nie ma znaczenia czy jest ona wypłacana razem z wynagrodzeniem zasadniczym, czy też oddzielnie. Kwota wpłat w danym miesiącu jest sumowana. Co bardzo ważne w tym przypadku obowiązują także kwoty wolne od zajęcia wynikające z przepisów.

W związku z tym komornik może na poczet zadłużenia pobrać maksymalnie 50% dochodu z uwzględnieniem kwoty pensji minimalnej, która przy pracowniku musi zawsze pozostać (wyjątkiem jest jedynie egzekwowanie zadłużenia wynikającego z niezapłaconych alimentów, w takim wypadku komornik ma prawo pobrać do 60% wynagrodzenia).

W przypadku tzw. pensji trzynastki, która określana jest, jako “dodatkowe wynagrodzenie roczne” komornik może zająć ją w całości, jeżeli mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym. Jeżeli zaś egzekucja dotyczy długu niealimentacyjnego stosuje się do niej zasady ogólne.

W związku z powyższym, niezależnie od wysokości premii uznaniowej, pani Renata będzie podlegała ustawowym regulacjom a komornik będzie mieć prawo do pobierania 50% jej wynagrodzenia z uwzględnieniem pozostawienia naszej Klientce pensji minimalnej.

Więcej na >>> Porada tygodnia