Szybkie pożyczki udzielana są przez firmy pożyczkowe, które nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a ich działalność na rynku finansowy jest jedynie podobna do działalności banków. Często reklamują się jako „szybka pożyczka” czy „pożyczka bez BIK” i są kierowane do osób, które mają trudności z uzyskaniem kredytu w banku, ze względu na brak zdolności kredytowej lub swoje wcześniejsze problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań.

Firmy pożyczkowe kuszą konsumentów szybkością wypłaty pożyczki, bez zbędnych formalności i bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Potrzebną kwotę można uzyskać w kilkadziesiąt minut w dowolny sposób, za pośrednictwem telefonu czy Internetu, bezpośrednio w oddziale firmy lub przez pośrednika, a w przypadku niektórych firm umowa może być również zawarta w domu klienta. Pożyczkobiorca nie musi przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach, nikt nie będzie go pytał, czy posiada inne zobowiązania i nie sprawdzi jego historii w Biurze Informacji Kredytowej. Zazwyczaj wystarczy jedynie dowód osobisty, aby dopełnić formalności związanych z udzieleniem pożyczki.

Należy jednak pamiętać, że łatwość w dostępie do pieniędzy, minimum formalności i szybkość udzielania pożyczek nie wynika tylko z przychylnego podejścia do klienta. Jak każdy inny przedsiębiorca, również firma pożyczkowa nastawiona jest przede wszystkim na zysk. Dlatego za tymi wszystkimi udogodnieniami, często kryją się wysokie koszty. Nie dotyczy to tylko samego oprocentowania pożyczki, ale także różnego rodzaju opłat dodatkowych. Jakiego rodzaju będą to opłaty i w jakiej wysokości, zależy tylko od firmy pożyczkowej. Najczęściej można spotkać się z opłatą za rozpatrzenie wniosku czy za wydanie decyzji o przyznaniu pożyczki, opłatą za wizytę przedstawiciela firmy w domu klienta, prowizją lub ubezpieczeniem. Kiedy zsumujemy wszystkie te koszty, może się okazać, że z pozoru tania i szybka pożyczka w praktyce będzie bardzo droga.

Niektóre firmy pożyczkowe, celem zabezpieczenia spłaty, żądają podpisania weksla in blanco lub udzielają pożyczek pod zastaw nieruchomości. W skrajnych przypadkach, za niewielkie opóźnienie w spłacie, pożyczkobiorca może stracić mieszkanie lub będzie zmuszony do zwrotu wielokrotności kwoty udzielonej pożyczki. Powinniśmy być również wyczuleni na żądanie dokonania wpłaty tytułem opłaty przygotowawczej, przed wydaniem decyzji o udzieleniu pożyczki. Zdarza się bowiem, że firma pożyczkowa odmówi udzielenia pożyczki lub zażąda spełnienia przez klienta dodatkowych warunków, których nie jest w stanie spełnić, a w takich sytuacjach opłata przygotowawcza nie jest zwracana.

Zanim zdecydujesz się zaciągnąć szybką pożyczkę:

  1. sprawdź wiarygodność firmy pożyczkowej,
  2. oblicz całkowity koszt pożyczki – tyle będziesz musiał zwrócić pożyczkodawcy,
  3. dokładnie przeczytaj umowę i zwróć uwagę na wszystkie dodatkowe opłaty i zabezpieczenia, których wymaga firma pożyczkowa,
  4. jeżeli nie rozumiesz zapisów umowy, a pracownik firmy nie potrafi ich wyjaśnić lub udziela niejasnych informacji, lepiej zrezygnować z takiej pożyczki.

Osoby zadłużone, które nie posiadają wystarczających środków na spłatę bieżących rat, często sięgają po szybkie pożyczki. Nie jest to jednak rozwiązanie, które pozwoli pozbyć się problemów finansowych na stałe. Należy pamiętać, że nowa pożyczka to jednocześnie nowa rata, która jeszcze dotkliwiej obciąży nasz budżet. Zaciąganie kolejnych zobowiązań nieuchronnie prowadzi do pętli zadłużenia, z której ciężko się następnie wydostać.

Źródło:

  1. Życie w kredycie. Przewodnik nie tylko dla zadłużonych, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Warszawa 2012 (Publikacja wydana w ramach kampanii „Edukacja finansowa – zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu” realizowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  2. http://www.zanim-podpiszesz.pl/