Pożyczyłam 10 tys. zł na remont łazienki. Początkowo bank zaproponował mi bardzo korzystną ofertę, ale przy podpisywaniu umowy okazało się, że muszę dodatkowo wykupić ubezpieczenie kredytu na wypadek utraty pracy. Koszt kredytu wzrósł o kilkaset złotych. Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?pyta w liście do Ośrodka Doradztwa pani Jadwiga z Brzeska.

Ustawodawca nie narzucił na kredytobiorcę obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Jednak niektóre banki uzależniają udzielenie i wypłatę kredytu od zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczeniowej, traktując ją jako zabezpieczenie kredytu. Jeśli klient nie zgodzi się na warunki postawione przez bank powinien liczyć się z żądaniem ustanowienia innego zabezpieczania, a nawet z odmową udzielenia kredytu ze względu na zbyt wysokie ryzyko. Ponadto, odmowa zakupu polisy może skutkować zmianą zaproponowanej oferty kredytu na mniej korzystną.

Zdarza się jednak, że ubezpieczenie kredytu jest dobrowolne i tylko od woli kredytobiorcy zależy, czy z niego skorzysta. Rozważając nabycie polisy powinniśmy szczegółowo zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. W dokumencie tym, ubezpieczyciel wskazuje na sytuacje, w których żądanie wypłaty świadczenia będzie uzasadnione i skutkować będzie spłatą kredytu w całości lub części. Nie mniej istotna jest cena polisy. Niestety dość często zdarza się, że ubezpieczenie kredytu jest bardzo kosztowne.