Przedstawiciel firmy windykacyjnej nie ma prawa spisywać i zajmować majątku należącego do dłużnika. Działania podjęte przez windykatora mają jedynie zmobilizować dłużnika do uregulowania długu. Podmiotem uprawnionym do zajęcia majątku dłużnika jest komornik, który działa na wniosek wierzyciela, na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego. Pamiętajmy, że przedstawiciel firmy windykacyjnej nie jest komornikiem, stąd zakres jego działań jest ograniczony.

Ponadto, windykator nie może:

  • wejść do mieszkania dłużnika, jeżeli ten nie wyraził na to zgody,
  • informować i rozmawiać o zadłużeniu konsumenta z innymi, np. sąsiadami lub pracodawcą,
  • zamieszczać informacji o zadłużeniu konsumenta w miejscach publicznych, np. na klatce schodowej, drzwiach wejściowych do mieszkania dłużnika, na słupach ogłoszeniowych,
  • naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika, np. nękać, grozić, straszyć, obrażać, używać siły i przemocy,
  • przekazywać informacji nieprawdziwych, co do konsekwencji niespłacenia długu, np. w zakresie pozbawienia wolności,
  • powiększać długu o dodatkowe koszty.

Jeżeli czujemy się pokrzywdzeni z powodu bezprawnych działań prowadzonych przez windykatora mamy prawo zawiadomić policję i prokuraturę. Wcześniej warto złożyć na niego skargę do przełożonego.

Schemat procedury windykacyjnej w instytucjach finansowych

Schemat procedury windykacyjnej w instytucjach finansowych do pobrania

Schemat procedury windykacyjnej w Kasach Stefczyka

Schemat procedury windykacyjnej w Kasach Stefczyka do pobrania