Czy warto skorzystać z oferty „wyczyszczenia BIK” za 400 zł, proponowaną przez firmę pożyczkową – pyta klient Ośrodka z Warszawy?

Istotnie, w ostatnim czasie pojawiło się wiele reklam, w których firmy pożyczkowe oferują „czyszczenie BIK”. Ma to wywołać u konsumentów przeświadczenie, że można usunąć negatywną historię kredytową, czyli informacje o kredytach spłacanych z opóźnieniem czy kredytach niespłacanych a poprzez usunięcie tych negatywnych wpisów w BIK uzyska się zdolność kredytową. Nic bardziej mylnego.

Podstawy przekazywania danych do Biura Informacji Kredytowej o wszystkich kredytach, które udzielają banki i SKOK-i ściśle określają przepisy ustawy Prawa bankowego. Ustawa także ściśle precyzuje możliwości ich usunięcia.

Należy podkreślić, że BIK, jako instytucja powołana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, gromadzi i przetwarza dane dostarczane przez banki i SKOK-i w celu wspomagania tych instytucji finansowych w ocenie zdolności kredytowej klientów.

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane są przetwarzane przez BIK do chwili spłaty kredytu. Jeżeli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych po spłacie kredytu, to dane te są udostępniane przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub do dnia odwołania zgody.

Jeżeli zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK przez okres 5 lat bez zgody klienta, jeśli zostały spełnione łącznie warunki: nastąpiła zwłoka w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni oraz upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez instytucję finansową o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Usunięcie danych z BIK jest możliwe, gdy klient lub były klient banku odwoła zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub po upływie terminu, na jaki ta zgoda została udzielona lub  gdy dane klienta są nieprawdziwe lub błędne.

Aby dokonać jakiejkolwiek korekty danych Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać dyspozycję od instytucji finansowej, który te dane przekazał, czyli jest to możliwe na podstawie złożenia przez klienta wniosku z taką prośbą i tylko, gdy są podstawy prawne określone w ustawie Prawo bankowe – art. 105 ust. 2.

Baner Porada tygodnia