Do naszego Ośrodka w Gdyni zgłosiła się klientka, której dane osobowe, a w szczególności PESEL zostały bezprawnie wykorzystane przez osoby trzecie. W konsekwencji dane osobowe klientki posłużyły do zaciągnięcia pożyczki w instytucji finansowej. Klientka zastanawia się nad możliwością ochrony swojego numeru PESEL, aby w przyszłości nie dopuścić do podobnych sytuacji.

W ostatnim czasie powszechność korzystania z numeru PESEL przyczyniła się do zwiększenia ryzyka wykorzystania tej danej przez osoby niepowołane. Numer PESEL może posłużyć do wyłudzenia pożyczki/ kredytu przez oszustów. Na ochronie numeru PESEL zależy również instytucjom finansowym, które w ostatecznym rozrachunku także pozostają stratne. Na obecnym poziomie rozwoju cyfryzacji, różne instytucje proponują rozwiązania, które mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów osób fizycznych.

Biuro Informacji Kredytowej przygotowało specjalny alert- powiadomienie o próbie wyłudzenia. W przypadku usiłowania wyłudzenia, osoba otrzymuje SMSa z informacją o takiej próbie. Dla osoby, która w ostatnim czasie nie składała wniosku o przyznaniu kredytu/ pożyczki jest sygnał, że ktoś chce bezprawnie wykorzystać jego dane i zaciągnąć zobowiązanie.  Alert działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

Alert można uruchomić za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stornie BIK. Koniecznie jest załączenie zdjęcia dowodu osobistego. Alert jest aktywny przez 12 miesięcy za roczną opłatą w wysokości 24 zł.

Alert jest również połączony z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor, dzięki czemu osoba posiadająca uruchomioną aplikację otrzyma informację o ewentualnych próbach zawarcia umowy abonenckiej, np. telefon, telewizja z bezprawnie wykorzystanymi danymi.