Do ośrodka w Gdyni trafiła klientka, która chciała ogłosić upadłość konsumencką. Wcześniej pracowała w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie, gdzie było ją stać na zakup dwóch mieszkań na kredyt hipoteczny. Jedno z mieszkań klientka zakupiła dla swojej córki, której darowała je około 8 lat temu. Klientka była zainteresowana co stanie się z mieszkaniem córki, gdy sąd ogłosi upadłość konsumencką wobec niej.

Należy wskazać, że zaciągając kredyt hipoteczny kobieta była właścicielem obu mieszkań. W drodze umowy darowała swojej córce jedno mieszkanie, gdzie ona stała się jego właścicielem. Mimo tego, że mieszkanie obecnie należy do córki, zobowiązanie z umowy kredytu nie przechodzi na nią. W dalszym ciągu matka jest zobowiązana do spłaty obu kredytów na mieszkania.

Kobieta wypełniając wniosek o ogłoszenie upadłości, będzie zobowiązana do wskazania obu zobowiązań z umowy kredytu, jednak jej odpowiedzialność majątkowa za długi będzie ograniczała się jedynie do jednego mieszkania.

Istotny jednak w tej sytuacji jest fakt, że zaciągnięte kredyty były zabezpieczone hipoteką i o ile zobowiązanie z umowy obciążało klientkę, która podpisała umowa, o tyle zabezpieczenie hipoteczne obciąża każdorazowego właściciela nieruchomości. W tej sytuacji odpowiedzialnym za spłatę zadłużenia za jedno z mieszkań jest córka jako właścicielka nieruchomości.

Konkludując powyższą sytuację należy stwierdzić, że jeśli wobec klientki zostałaby ogłoszona upadłość konsumencka kobieta po spełnieniu planu spłaty staje się wolna od obciążających ją zadłużeń, jednak odpowiedzialność z hipoteki za jedno mieszkań przechodzi na córkę.