W dniu 5 października 2017 roku radca prawny Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Joanna Kobus – Michalewska, uczestniczyła w spotkaniu Klubu Dyskusyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej działającego przy Parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, gdzie poprowadziła dyskusję pt. „Czy długi należy spłacać – obowiązek prawny czy moralny?”

Uczestnikom zaprezentowano uregulowania prawne związane między innymi z zaciąganiem zobowiązań pieniężnych,  odpowiedzialnością za długi, dochodzeniem roszczeń pieniężnych na drodze postępowania sądowego oraz sposobami egzekwowania należności. Poruszano także zagadnienia nadmiernego zadłużenia, niewypłacalności dłużnika, upadłości konsumenckiej oraz przedawnienia roszczeń.

Dyskutanci podkreślali, że długi należy spłacać, jednakże pewne okoliczności, w których znalazł się dłużnik mogą usprawiedliwiać brak spłaty zaciągniętych zobowiązań.