Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia , przede wszystkim satysfakcji z pracy z młodzieżą i dziećmi oraz dalszych sukcesów zawodowych. Jednocześnie składamy podziękowania wszystkim nauczycielom zaangażowanym w nasze projekty.

Składają: Zarząd oraz pracownicy SKEF