28.10.2017 r. odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie szkolenie dla nauczycieli klas pierwszych: „Edukacja finansowa w nauczaniu wczesnoszkolnym 2017”.

Szkolenie było podzielone na trzy części. Na początku omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z edukacją finansową w kontekście doświadczeń dziecięcych w Polsce i na świecie. Zwrócono uwagę nauczycieli na możliwość zdobycia przez dzieci wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które pozwolą im lepiej funkcjonować w gospodarce.

Zaprezentowano też pakiet edukacyjny „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” oraz dobre praktyki polskich nauczycieli prowadzących zajęcia w oparciu o pakiet w ramach projektu z NBP. Następnie nauczyciele zostali podzieleni na dwie grupy warsztatowe i dowiedzieli się, w jaki sposób można włączać edukację finansową do programu zajęć szkolnych. Wykorzystując wybrane materiały z pakietu nauczyciele mieli okazję praktycznie przećwiczyć zadania matematyczne i finansowe.

Podsumowaniem szkolenia było wspólne omówienie lekcji pokazowej, którą nauczyciele obejrzeli dzięki nagraniu zrealizowanemu w polskiej szkole. Mamy nadzieję, że edukacja finansowa zagości w polskich szkołach na Litwie.

Nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe, w tym poradnik dla nauczyciela, pakiety z materiałami dla uczniów, gry edukacyjne oraz certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.

Szkolenie poprowadzili: dr Alina Kalinowska z UWM Olsztyn, Ewa Kruk – SKEF, Magdalena Nastrabasz – SKEF.

Działanie było finansowane przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.