W dniu 16.10.2018 r. odbyła się na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego konferencja pt. “Conference of household and behavioral finance – financial literacy and financial education”, kończąca działania w ramach projektu badawczego: “Edukacja i świadomość finansowa w Niemczech i w Polsce. Transfer wiedzy, analiza i rekomendacje”.

Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i realizowany przez prof. Beatę Świecką z Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej (dr Kazimierz Janiak, Ewa Kruk, Mariusz Mówka) oraz GP Forschungsgruppe  (dr Dieter Korczak).

W trakcie dotychczasowych spotkań warsztatowych dokonano analizy stanu edukacji finansowej w obydwu krajach oraz stworzono narzędzie badawcze w zakresie wiedzy i świadomości finansowej, które zostało wykorzystane do przeprowadzenia badań pilotażowych wśród młodzieży polskich i niemieckich szkół w wieku 16-18 lat. Efekty pracy zespołu i wyniki badań zostaną zaprezentowane w publikacji, która jest produktem końcowym projektu.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi i przedstawiciele władz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studenci (w tym z programu Erasmus). Prezentacje nawiązywały do tematu projektu i przedstawiały różne aspekty edukacji finansowej w Polsce i w Niemczech:

Dr Dieter Korczak, Financial education in Germany – State of the art and recommendations, President of European Consumer Debt Network

Ewa Kruk,  From theory to practice – SKEF’S best practices: projects in financial education, Director of The Society for Promotion of Financial Education of Gdynia

Olga Wyszkowska – Kaniewska, Financial education for young people in Poland, Banking University Gdynia

Mateusz Rytel, Financial education programmes as a method to improve financial wellbeing and encourage positive financial behaviour, Department of Finance and Banking, University of Szczecin

Prof. Beata Świecka, Financial literacy and financial education. Assumptions of the Polish-German Project,  Head of Household and Behavioral Unit, University of Szczecin.

Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich uczestników była dyskusja podsumowująca konferencję, która dotyczyła obecności edukacji finansowej w życiu młodych ludzi w różnych krajach europejskich.