Egzekucja komornicza alimentów, a kwota wolna od potrąceń 

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Zbigniew, który ma zasądzone alimenty na rzecz swojej małoletniej córki. Zwrócił się on z pytaniem ile potrąci mu komornik z jego wynagrodzenia za pracę, jeśli zostanie wszczęta egzekucja. Pan Zbigniew jest zatrudniony na umowę o pracę i pobiera wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej, 2 250 zł brutto.

W przypadku prowadzenia przez komornika egzekucji z wynagrodzenia za pracę zastosowanie ma art. 87 § 3 kodeksu pracy, który mówi o tym, że w przypadku egzekucji z tytułu świadczeń alimentacyjnych komornik może dokonać potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, czyli 60 %, a w przypadku egzekucji innych niż alimentacyjne, np. z tytułu niespłaconych kredytów czy pożyczek do wysokości połowy wynagrodzenia, czyli 50%.

Ustawodawca zapewnił jednak ochronę płacy pracownika. Oznacza to, że wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w chwili obecnej wynosi 2 250 zł brutto (1 634 zł do ręki). Jeśli pracownik zarabia właśnie tzw. najniższą krajową komornik nie będzie mógł zająć jego wynagrodzenia. Jednakże w przypadku osób pracujących na umowie o prace i płacących alimenty kwota wolna od potrąceń nie istnieje. Oznacza to, komornik może dokonać potrącenia w pełnej wysokości 60%, a osoba zarabiająca najniższą krajową będzie miała do wypłaty jedynie 40 % minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 653 zł.

Warto również zaznaczyć, że kwota potrącenia jest liczona od wynagrodzenia netto a nie brutto, a wiec już po potrąceniach pracowniczych, czyli od wypłaty na rękę. Poza tym należności alimentacyjne są egzekwowane w pierwszej kolejności, a dopiero później świadczenia niealimentacyjne. Jednakże w przypadku zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej łączna wysokość potrącenia nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia. Natomiast wszystkie dodatkowe świadczenia pracownicze takie jak, nagrody z zakładowego funduszu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. „trzynastka”, czy świadczenie urlopowe tzw. „wczasy pod gruszą” podlegają egzekucji w pełni wysokości. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli w danym miesięcy poza stałym wynagrodzeniem pracownika dochodzi jeszcze wypłata składników za dłuższy okres niż jeden miesiąc, czyli np. premia kwartalna czy roczna to potrącenie będzie obliczane od łącznej kwoty uwzględniającej zarówno stałe miesięczne wynagrodzeni jak i też należne świadczenie.

Zgodnie art. 54 Prawa bankowego środki znajdujące się na rachunku bankowym są wolne od zajęcia, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednakże, w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych ten przepis nie ma zastosowania, a co za tym idzie nie ma kwoty wolnej od potrąceń na koncie bankowym. Jeśli komornik zajmuje konto bankowe dłużnika alimentacyjnego to zgodnie z art. 1083 § 2 kodeksu postępowania cywilnego środki znajdujące się na tym koncie podlegają egzekucji w pełnej wysokości. W związku z tym może się zdarzyć, że wynagrodzenie zostanie najpierw potrącone przez pracodawcę a następnie, gdy trafi na rachunek bankowy podlega zajęciu w całości przez komornika. W rezultacie dłużnik zostanie pozbawiony wynagrodzenia w całości.

W takiej sytuacji, gdy zaległość alimentacyjna jest bardzo duża, jedynym rozwiązaniem dla dłużnika, żeby otrzymać jakiekolwiek środki na życie jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio w zakładzie pracy, albo przekazem pocztowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)

16 KOMENTARZE

 1. Nie ma znaczenia jakie alimenty na córkę płaci pan Zbigniew?
  Jeśli płaci 1250 zł alimentów i nie ma żadnych załegłości to dlaczgo komornik ma mu zabierać 60%, a nie tylko do wysokości alimentów?

  • Po pierwsze, komornik niczego nie zabiera, jedynie dokonuje zajęcia w wyniku braku spłat zobowiązań zadłużonego. Gdy nie ma zaległości w spłatach tytułem zasądzonych przez sąd alimentów, to nie ma zajęcia komorniczego.

   • Koszty komornicze są spore, zawsze lepiej dogadać się z drugą stroną. Nie znam szczegółów sprawy, aby stanowczo wypowiadać się o potrąconych kwotach. Można płacić alimenty bieżące i zaległe przez komornika, a można się dogadać. Niestety, sprawy rodzinne są delikatne.

 2. a co jeżeli dostaje wypłatę do ręki? Pracodawca uchyla się od dokonywania potrąceń, wtedy Komornik nic nie może zrobić?

  • Organ egzekucyjny, w tym wypadku komornik, wysyła do pra­codawcy osoby zadłużonej i do dłużnika zawiado­mienie o zajęciu wynagrodzenia. W związku z pro­wadzeniem egzekucji na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Za ich niewypełnienie grozi kara grzywny do 2 tys. zł.

 3. A co w sytuacji kiedy na rachunek tego Pana który w banku został objęty zajęciem alimentacyjnym czyli brak kwoty wolnej wpłynie 500+ na inne dziecko lub jakieś zasiłki z mops czy gops?

  • Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego art. 831 § 1. 6) świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie podlegają egzekucji. Świadczeniem z pomocy społecznej jest również zasiłek okresowy. Niezależnie od wysokości przyznanego zasiłku ochronie podlega cała kwota wskazana w decyzji. Zajęcie przez komornika kwoty zasiłku lub świadczenia 500+ byłoby niezgodne z prawem.

   • A co w sytuacji kiedy Bank powołuje się na
    Art. 1083. Ograniczenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych § 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.
    i twierdzi że ten art 1083 jest szczególny przy postępowaniu alimentacyjnym i nie ma tutaj wykluczeń, oraz przekazuje środki do organu egzekucyjnego.

 4. Co zrobić żeby komornik obniżył mi procenty z 60% na 40% bo nie zostaje mi na życie

 5. A co zrobić jeśli zostały mi zasadzone alimenty w okresie gdy nie miałam pracy dług narastal zostało zablokowane moje konto bankowe po znalezieniu pracy na konto zaczęły wpływać pieniądze które komornik za każdym razem zajmował całość i tak jest do teraz ile bym nie wlplacila na konto komornik nie zostawia mi nic do życia co z tym zrobić pisalam do komornika wnioski dzwoniłam ale cały czas jestem zbywania w tej chwili znowu nie mam pracy ani gdzie mieszkać co zrobić w takiej sytuacji?

 6. A co w sytuacji zajęcia alimentacyjnego, a wpływy z Agencji rolnictwa zaliczki płatności bezpośrednie? Czy Bank może mi je zabrać i przekazać do komornika?? Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej.

 7. Moj ziec stracil prace zaleglosc alimentacyjna trwala 3 miesiace, obecnie pracuje a komornik w calosci juz pobral z pensji zaleglosc, zostaja mu tylko biezace platnosci w wysokosci zasadzanych 500 zl , komornik jednak wciaz zajmuje 60 procent. Nie pomogly rozmowy z komornikiem, byla partnerka nie chce wycofac egzekucji . Rozumiem ze zaleglosc trzeba bylo wyrownac ale w sytuacji gdy zostaja tylko biezace alimenty , zabieranie 60 procent z wyplaty to chyba przesada.

 8. witam mam pytanie jeżeli mam rentę 1559 zł brutto z tego płacę 140 składki ubezpieczenie zdrowotne zostaje mi na życie zaledwie 480 zł liczyłem to wszystko i czytałem że komornik może zająć 60% max a jeżeli 60% to jest coś nie tak

 9. a co jeżeli mam zadłużenie za alimenty a teraz mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i w tej chwili komornik zostawia mi z 1559 zł 480 zł po odliczeniu ubezpieczenia czyli 140 zł obliczyłem 60% i odbiłem te 140 zł czyli wyszło ponad 620 zł co mam zrobić

 10. Ja mam pytanie.Czy w przypadku gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, którą sytuacja życiowa zmusiła do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony bierze udział w projekcie unijnym i otrzymała mniej niż 1000 zł za szkolenie zawodowe z tego tytułu na swój rachunek bankowy ,komornik z tego tytułu miał prawo zająć jej wszystkie środki,nie zostawiając jej żadnych środków do życia?

  • Jeśli to jedyne źródło dochodu, to komornik będzie traktował ten przychód jak umowę o pracę. Potrącenie może być dokonane do 60 % wynagrodzenia. Proszę także pamiętać, że przy orzekaniu o alimentach liczą się możliwości zarobkowe, a nie aktualne dochody.

Comments are closed.