Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Egzekucja komornicza alimentów, a kwoty wolne od potrąceń

09.10.2017

Egzekucja komornicza alimentów, a kwoty wolne od potrąceń 

Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zadzwonił Pan Grzegorz, który ma zasadzone alimenty na rzecz swoich dwojga małoletnich dzieci. Zwrócił się on z pytaniem ile potrąci mu komornik z jego wynagrodzenia za pracę, jeśli zostanie wszczęta egzekucja. Pan Grzegorz jest zatrudniony na umowę o pracę i pobiera wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej, 2 000 zł brutto.

W przypadku prowadzenia przez komornika egzekucji z wynagrodzenia za pracę zastosowanie ma art. 87 § 3 kodeksu pracy, który mówi o tym, że w przypadku egzekucji z tytułu świadczeń alimentacyjnych komornik może dokonać potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, czyli 60 %, a w przypadku egzekucji innych niż alimentacyjne, np. z tytułu niespłaconych kredytów czy pożyczek do wysokości połowy wynagrodzenia, czyli 50 %.

Ustawodawca zapewnił jednak ochronę płacy pracownika. Oznacza to, że wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w chwili obecnej wynosi 2 000 zł brutto (1460 zł do ręki). Jeśli pracownik zarabia właśnie tzw. najniższą krajową komornik nie będzie mógł zająć jego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak zasądzonych alimentów, w tym przypadku nie ma zastosowania kwota wolna od potrąceń a osoba zarabiająca najniższą krajową po potrąceniu komorniczym dostanie do wypłaty 40% minimalnego wynagrodzenia.

Warto również zaznaczyć, że kwota potrącenia jest liczona od wynagrodzenia netto a nie brutto, a wiec już po potrąceniach pracowniczych, czyli od wypłaty na rękę. Należy również pamiętać, że wszystkie dodatkowe świadczenia pracownicze takie jak, nagrody z zakładowego funduszu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. „trzynastka”, czy świadczenie urlopowe tzw. „wczasy pod gruszą” podlegają egzekucji w pełni wysokości. Czyli z jednej strony będą potrącane pobory w wysokości 60 %, a z drugiej wszystkie dodatkowe świadczenia pracownicze. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest ugoda z komornikiem i dokonywanie wpłat do komornika bez konieczności zajmowania wynagrodzenia i blokowania rachunku bankowego. Należy pamiętać, że jeśli komornik zajmuje konto bankowe dłużnika alimentacyjnego to zgodnie z art. 1083 § 2 kodeksu postępowania cywilnego środki znajdujące się na tym koncie podlegają egzekucji w pełnej wysokości. W związku z tym może się zdarzyć, że wynagrodzenie zostanie najpierw potrącone przez pracodawcę a następnie, gdy trafi na rachunek bankowy podlega zajęciu w całości przez komornika. W rezultacie może się okazać, że dłużnik zostanie pozbawiony wynagrodzenia w całości.

W takiej sytuacji, gdy zaległość alimentacyjna jest bardzo duża, jedynym rozwiązaniem dla dłużnika, żeby otrzymać jakiekolwiek środki na życie jest wypłata wynagrodzenia bezpośrednio w zakładzie pracy, albo przekazem pocztowym. Należy jeszcze raz podkreślić, jeśli chodzi o egzekucje z tytułu alimentów, prawo w żaden sposób nie chroni dłużników.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)