W dniu 30 listopada 2018 r. zakończyła się kolejna edycja zbiórki publicznej „SKARBONKA”, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, we współpracy z Kasą Stefczyka na rzecz podopiecznych z Domów Dziecka, już od 14 lat.

sdr

W zakończonej edycji zbiórki dzięki hojności i wsparciu akcji przez członków Kasy Stefczyka i SKEF udało się zebrać kwotę: 16 019,05 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z placówek w Sosnowcu w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie multimedialne.

sdr

W dniu 16 stycznia 2019 r. zakupiony sprzęt został przekazany przez Malwinę Grucę – przedstawiciela SKEF oraz Janinę Kosik Sykulską – kierownika regionalnego oddziału Kasy Stefczyka w Sosnowiec na rzecz Centrum Opiekuńczo – Wychowawczych Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu na ręce dyrektora Jolanty Moćko oraz jej podopiecznych.

Zakupiony sprzęt trafił do czterech grup wychowawczych na terenie Sosnowca, których reprezentanci pojawili się podczas wręczenia sprzętu. Dzięki tej edycji akcji Skarbonka ok. 30 dzieci będzie mogło korzystać ze sprzętu komputerowego w swoich mieszkaniach.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz rozdysponowania zebranych środków.

Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zbiórki. Za dotychczasowe wpłaty i wsparcie akcji w imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy.

sdr

Liczymy, że przy wsparciu członków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, które pozwolą na wsparcie podopiecznych z kolejnych Domów Dziecka.