Ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży.

Od 2006 roku, w piętnastu edycjach konkursu wzięło udział ponad 11 tysięcy uczniów z całej Polski. W bieżącej edycji z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce i związane z tym obostrzenia sanitarno-epidemiczne nie było możliwe przeprowadzenie finału konkursu w formule stacjonarnej w Warszawie, dlatego też dokonaliśmy zmiany formuły finału konkursu na zdalną.

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W ramach XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” wpłynęły 104 prace konkursowe uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski (przy czym 1 praca konkursowa z przyczyn formalnych nie została przyjęta do dalszej oceny). Do finału zostało zakwalifikowanych 15 osób.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnera konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objął:

1. Narodowy Bank Polski
2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

1. Gazeta Bankowa
2. „Sieci”
3. Portal „wGospodarce.pl”
4. Telewizja „wPolsce.pl”

 

Partner projektu to:

1.

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka

 

Podczas udziału w dwudniowym finale konkursu finaliści wzięli udział w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

  • Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,
  • Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe i interesujące wystąpienia, które przybliżyły uczestnikom tematykę konkursu.

Wyniki finału XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

W wyniku przeprowadzonego finału konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” Jury konkursowe w składzie:

  1. Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Jury
  2. Dr inż. Kazimierz Janiak – Członek Jury
  3. Ewa Kruk – Członek Jury
  4. Joanna Kobus – Michalewska – Członek Jury

Wśród  14 Finalistów (1 osoba z przyczyn zdrowotnych nie wzięła udziału w finale konkursu) wyłoniło trzech laureatów konkursu:

1 miejsce i nagrodę w kwocie 3000,00 zł przyznano Aleksandrowi Skoniecznemu z liczbą punktów 96;

2 miejsce i nagrodę w kwocie 2000, 00 zł przyznano Michałowi Gomółce z liczbą punktów 91;

3 miejsce i nagrodę w kwocie 1000, 00 zł przyznano Wiktorii Łopatce z liczbą punktów 90.

Pozostali finaliści konkursu zajęli kolejne miejsca (w nawiasie liczba zdobytych punktów):

4 miejsce – Magdalena Curyło (78);

5 miejsce – Andżelika Drygała (76);

6 miejsce – Aleksander Wójcik (75);

7 miejsce – Teodor Madaj (73);

8 miejsce – Adam Dybowski (70);

9 miejsce – Maja Jędrzejczyk (64);

10 miejsce – Sebastian Smoter (52) (czas przesłania 11:08);

11 miejsce – Piotr Czernichowski (52) (czas przesłania 11:23);

12 miejsce – Mateusz Kaczak (50);

13 miejsce – Szymon Lipka (45);

14 miejsce – Gabriela Dudek (37);

Nagrodę specjalną w kwocie 1000,00 zł dla nauczyciela, którego uczniowie przesłali największą liczbę prac ocenianych powyżej 65 pkt. i kompletnie wypełnionych w częściach A i B przyznano Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.   

Wszystkim uczestnikom finału serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!